LEX logo

Ve čtvrtek 27.2.2014 přijali zástupci LEX o.s. pozvání na veřejnou besedu „Střelné zbraně a právo na obranu v dnešní společnosti“ uspořádanou krajským sdružením Strany svobodných občanů v hotelu Baltaci ve Zlíně. Za sdružení LEX o.s. s vystoupili členové představenstva David Karásek, Jakub Smetánka a člen kontrolní komise František Mikyna.

František Mikyna v rámci své části přednášky představil posluchačům historii právních úprav držení a užívání zbraní od feudalismu v Evropě, přes vývoj událostí ve Spojených státech amerických, až po současnost. Důležitými body této části byly, zaprvé snaha o rozkrytí mýtů opředených kolem zbraní v USA a zadruhé ukázání hlubokého zakořenění práva na držení zbraně a sebeobranu v historii evropských států.

David Karásek pak posluchačům nastínil, jaký systém kontroly legálně držených zbraní používá ten který stát a jaké z něj plynou důsledky. Následně důkladněji představil podmínky v ČR, především pak podmínky nezbytné k získání zbrojního průkazu, respektive nabytí, držení a nošení zbraní.

Ve třetí části přednášky Jakub Smetánka představil samotné sdružení LEX o.s., jeho apolitickou pozici, primární činnosti a postoje. Spolu se svými kolegy zdůraznil, že dle stanoviska LEX o.s. je současný legislativní stav téměř optimální a velmi vyvážený, a že primárním cílem je nyní pro sdružení LEX o.s. ochrana tohoto stavu před direktivními (zpravidla necitlivými) zásahy zvenčí.

V následné diskuzní části pak přednášející odpovídali na otázky z pléna. Jsme rádi, že v sále byli posluchači z řad odborné, ale i laické veřejnosti a věříme, že tato odborná přednáška byla pro zúčastněné posluchače zajímavá a přínosná. Děkujeme posluchačům za jejich čas a trpělivost a panu Davidu Mikuláškovi za pozvání a organizaci.

Ing. Jakub Smetánka - člen představenstva LEX o.s.

 

David Karásek

David Karásek

 

David Karásek

David Karásek

 

František Mikyna a Jakub Smetánka (vpravo)

František Mikyna a Jakub Smetánka (vpravo)