LEX logo

7.10.2010 pořádala MP Praha závody v praktické střelbě. Nejednalo se však o praktickou střelbu dle pravidel IPSC, ale spíše o závod v takticko-služební střelbě.

 

Letos se i skupině střelců LOS dostalo možnosti si tento druh střelby zkusit. Přeci jen jde o disciplínu poměrně podobnou naší LOSce, nicméně závody MP Praha šly v přiblížení se realitě ještě dál a v hodnocení bylo více přihlíženo ke kompletnímu taktickému postupu při řešení situace - tedy k tomu, co nelze jednoduchými pravidly popsat, ale oku zkušeného instruktora a rozhodčího to neujde. Hlavním rozhodčím byl Mgr. Pavel Černý. Člověk, který se asi nejvíce zasloužil o současné moderní střelecko/taktické výcvikové metody policistů a následně všech ozbrojených složek ČR. Tento fakt poměrně slušně garantoval vysokou úroveň závodu, která byla podtržena dalšími rozhodčími a organizátory na situacích a jejich profesionálním přístupem.

 

Závod byl rozdělen na 3 divize. Již 6.10. stříleli tento závod pouze pražští strážníci. 7.10. pak další divizi závodu střílela družstva všech městských Policíí, která byla přihlášena do závodu a poslední divizi stříleli hosté, kterými byly 2 další ozbrojené složky (jeden elitní útvar Policie ČR a jeden útvar Celní správy) a my - partička civilních sportovních střelců.

 

Naše LOSácké družstvo ve složení Michal Adam, Jan Korecký a Lukáš Koukal se mezi hosty (ale ani v celkovém pořadí) neztratilo a obsadili jsme první (Michal Adam, 100%), třetí (Lukáš Koukal, 95.29%) a čtvrté (Jan Korecký 95.05%) místo. Vklínil se mezi nás pouze druhý v pořadí, člen jednoho elitního útvaru Policie ČR s 95.54% (mezi druhým a čtvrtým místem byl tedy rozdíl necelého půl procenta). Díky takto skvělému umístění v jednotlivcích jsme i po právu vyhráli soutěž družstev se součtem 290.34%, za námi se se součtem 248.99% (85,76% na vítěze) umístilo družstvo Policie ČR a na třetím místě se umístila Celní správa se součtem 152,86% (52,65% na vítěze). Jako zajímavost lze uvést, že vítěz jednotlivců divize MP skončil v celkovém pořadí na 5. místě s 86,67% na vítěze.

 

Na jednu stranu to vypadá jako skoro až drtivé vítězství sportovních střelců. Je ovšem potřeba říct i to, že krom jedné nevýhody (zbraň jsme na situacích tahali ze skrytého nošení), která byla vyvážena tím, že jsme nebyli povinni mít u sebe zbytek služební výbavy (pouta, obušek, apod...), jsme měli jednu další, poměrně velkou výhodu, kterou byly použité zbraně. Strážníci, policisté i celníci byli omezeni tím, že musí mít sériovou služební zbraň bez úprav. Nám byly s přimhouřenýma očima tolerovány naše sportovní zbraně, což mělo na náš výsledek pozitivní vliv především u situací, které byly méně náročné na taktiku postupu, ale více na střelbu samotnou. A dále je potřeba říct, že opravdová „střelecká esa“ městských policií se závodu nezúčastnila, jelikož to byl závod pro běžné strážníky. Proto například nestřílel tým instruktorů MP Praha, který by zcela jistě výrazně promluvil do pořadí. Přesto si myslím, že jsme dokázali, že nelze přijmout myšlenku, že zbraně patří pouze do rukou cvičených profesionálů a že se i zodpovědní civilní držitelé zbraní mohou mezi ozbrojenými profesionály prosadit.

 

Děkujeme tímto pořadatelům závodu za pozvání na závod, ve kterém jsme s nimi mohli změřit síly v jejich střelbách a zveme všechny strážníky, policisty, celníky, vojáky,… na naše závody v LOS (lidová obranná střelba). Máme pro ně připravenu skupinu „Ozbrojené složky“.