LEX logo

 

Dne 29.11.2014 se uskutečnilo setkání představitelů a zástupců Svazu branně-technických sportů České republiky.

Jako prezident sdružení LEX jsem zde zhodnotil aktuální stav dění ve sdružení LEX, přednesl informace z oblasti legislativy na národní a eurounijní scéně a možné výhledy změn do budoucna. Rovněž jsem diskutoval s přítomnými o disciplíně Lidová obranná střelba, která je dle smlouvy LEX a SBTS ČR zastřešena pod touto organizací.

 

Mezi hlavní diskutované body patřily:

  • problémy provozovatelů střelnic s hlukem a změnami územních plánů obcí související zejména s výstavbou rodinné zástavby v okolí střelnic (dnes totiž již neplatí stav, že pokud střelnice byla postavena dříve než rodinné domy, musí se noví obyvatelé či vlastníci pozemků přizpůsobit) - upozornil jsem na potřebu sledovat a reagovat v předstihu na stížnosti a případné změny, často se stává, že se provozovatelé střelnic obrací na LEX v případě, že již „běží“ pravomocné rozhodnutí o omezení či zastavení provozu
  • možný problém zpřísnění evropské legislativy - primárně se týká pouze ilegálních zbraní, ale jak všichni víme, tak se do návrhu dostaly i samonabíjecí pušky a pistole (návrh zatím není aktuální, ale to neznamená, že na něj nedojde, LEX situaci pečlivě sleduje)
  • možné zpřísnění hlukových předpisů a zákaz používání olova na výrobu střel a jejich používání ve volné přírodě - v obou případech se jedná o iniciativu několika zelených europoslanců nemajících oporu ani v Komisi ani v europarlamentu, nicméně platí totéž co v případě návrhu bývalé komisařky Malmströmové
  • diskuse o disciplíně LOS - důvody vzniku, aktuální situace, způsob organizace a podmínky pro pořádání závodů, výhledy do budoucna.

Na závěr jsem pozval zástupce jednotlivých organizací SBTS ČR na valnou hromadu LEX v roce 2015, která se uskuteční 28. března v Praze.

Tomáš Trávníček - prezident LEX z.s.