LEX logo

Dne 12.11.2010 proběhlo zasedání Rady LOS. Řešily se 2 základní otázky, které spolu úzce souvisí.

a) personální obsazení Rady LOS + ředitel

b) rozdělení práce

Do tohoto roku ležel velký díl práce a zodpovědnosti na jednom jediném člověku. V druhé půlce sezony se práce rozdělila mezi 2 lidi. I přesto byla tato zátěž poměrně veliká, až téměř neunosná. Navíc některé čekají jiné nové starosti.

Proto se rada rozhodla navrhnout nového ředitele LOS, kterého jmenoval výkonný ředitel Lexu a stal se jím Jan Korecký.

Tento dostal za úkol jmenovat radu a vyspecifikovat jednotlivé pracovní oblasti pro jednotlivé členy rady.

Bylo osloveno 9 dalších bývalých členů rady se jmenováním. Jeden v radě být nechce. Od jednoho odpověď zatím není. Takže zatím jisté složení rady s hlasovacím právem je: Jan Korecký, Tomáš Trávníček, Jiří Kotek, Michal Adam, Ivo Strnad, Ivo Wilk, František Voldřich, František Šilar.

Jakmile se rada dohodne na kompletním fungování a všichni členové potvrdí či odmítnou účast v radě, budete všichni informováni. Jak o členech, tak o vizích a plánech dalšího fungování a rozšiřování LOS.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se kdy na organizaci LOS podíleli. Zejména pak Tomášovi Trávníčkovi, který to několik let táhl sám a Jirkovi Kotkovi, který po celou dobu pomáhal a zejména v poslední době nemalou měrou přispěl k fungování LOSu a díky němuž se uspořádalo dosud největší MČR.

Jan Korecký