LEX logo

Důležité pro střelce LOS.

V sobotu skončil již druhý oficiální ročník LOS.

Další závody konající se tento rok, počínaje 20.10. v Otrokovicích, již budou započítány do ročníku LOS 2008.

Jako každý rok mezi koncem ročníku a prvním závodem dalšího se bude konat debata o případné změně pravidel.

A jak to zatím vypadá?

Již 13. srpna jsem zveřejnil výzvu k podávání návrhů změn pravidel pro rok 2008. Do teď se mi sešlo několik návrhů od osmi lidí. Tyto návrhy jsou si v mnoha ohledech podobné a týkají se jen mála oblastí.

Z toho osobně usuzuji, že i současná pravidla jsou kvalitní a životaschopná, takže případné změny budou spíše upřesňující než revoluční.

Jak všichni víte, tak pravidla LOS jsou rozdělena do tří částí.

Do první části (Zbraně a vybavení) se mi od 3 lidí sešel vlasně jen jeden návrh, a to na omezení kapacity prvního zásobníku (válce) na 7 ran u ZPi a 5 ran u ZRe.

Říkal jsem, že jako ředitel LOSu budu používat právo veta jen velmi zřídka, ale zde jej rozhodně použiji.

Tedy Žádná kapacita se u "pidizbraní" omezovat nebude.

Neberte to jako vrtoch "přecedy", ale jako rozhodnutí podepřené fakty. Důvodů proto mám několik. Za prvé, jestli si vzpomínáte, tak již jednou kapacita omezena byla, al to v letech 2004 a 2005 u záložního revolveru na 5 ran. Výsledkem bylo, že během těchto dvou let střílelo divizi ZRe pět lidí, slovy pět lidí. V roce 2006 bylo omezení kapacity zrušeno a rázem vzrostla účast na stabilních 13 lidí. omezením kapacity bychom se tedy vrátili do stavu, kdy malé zbraně nebude nikdo střílet. Za druhé, je osobní věc každého, co si přinese na soutěž LOS a nezle trestat závodníka za to, že si přinese lepší zbraň než soupeř. To je zcela proti duchu LOS ("střílíš s tím co máš"). Pokud si majitelé pětiranňáků stěžují na to, že proti šesti a víceranným revolverům nemají šanci, pak je to sice pravda, ale výběr zbraně v této zemi je svobodným rozhodnutím každého občana. Nikdo nikomu nebrání, aby si ten šestiranný revolver koupili také. Kromě toho cena pěti a víceranných dvoupaců či záložních pistolí se o mnoho neliší a v komisi jsou ceny takřka stejné. Za třetí, pokud by chtěl někdo omezit kapacitu u malé pitole, pak by logicky musel omezit i u velké. Jak totiž k tomu přijde majitel 1911ky proti majiteli dvacetiranného GLOCku? Jenže to je blbost, stejně jako u záložky.

Za čtvrté, pokud chce někdo srovnat šance pětiranňáku a třeba GLOCka, pak se to dá udělat velice snadno. A to organizačně, nikoliv právně (změnou pravidel). Jinými slovy lze postavit závod a situace tak, aby bylo jedno, co člověk nosí. Důkazem budiž "Josefská férovka" autorů Dadáka a Jareše, kdy každá z pěti situací byla do pěti ran. Přesto byl závod napínavý od začátku do konce.

Druhá část pravidel (Vlastní pravidla závodu) se týká vlastního závodu. Tady jsem návrh obdržel pokud vím jeden a ten se týkal doupřesnění některých pojmů, tak aby neumožňovaly dvojí výklad.

Samozřejmě vám jen představím ještě tento týden.

Třetí část pravidel (hodnocení a organizace) "schytala" nejvíce návrhů, které vám představím postupně.

Tyto návrhy berte zatím pouze jako návrhy. Nic ještě není rozhodnuto.

1) Padl logický návrh, aby nezasažený poper byl automaticky hodnocen 2x MISS jako je tomu u papírového, neboť platí rovnost terčů.

2) Padl návrh na jiný druh hodnocení. Zatím jediný návrh, který jsem obdržel mající hlavu a patu je od Honzy Koreckého. Jde o to, že by se do budoucna nepočítala úspěšnost v procentech z celkového času, ale z každé situace zvlášť a celková úspěšnost by byla průměrem jednotlivých úspěšností. Návrh zatím vyvolal reakce pro a proti. Pro vyváženost zde zveřejním návrh zastánců "PRO" od Honzy Koreckého a také reakci od zastánců "PROTI" od S. Gibsona. Rovněž u návrhu zveřejním hlasovací anketu, která bude mít pro kongres LOS vypovídací hodnotu.

3) Další hojně podporovaný návrh, který se objevil je vytvořit dvě kategori závodů. Tento návrh se nedotkne závodníků, ale organizátorů. Prvním druhem závodů by byl závod LOS, který by mohl pořádat úplně každý a účastnit by se jej mohl také každý. Druhý typ závodů by byly oficiální závody do poháru LOS, kterých by se také mohl účastnit každý držitel ZP bez omezení, ale organizátoři by museli splnit nějaké dané požadavky (např. minimální počet situací, minimální garantovaný počet závodníků, proškolené rozhodčí, občerstvení, toalety, minimální lhůta pro zveřejnění propozic, apod.).

4) Dalším návrhem je zakotvit status soutěže družstev. Soutěže družstev se v rámci LOS běžně konají, avšak je potřeba tomu dát právní rámec, neboť v současných pravidlech o družstvech není ani zmínka.

Počítám, že pravidla bychom tak do prvního týdne v říjnu mohli dát dohromady a závod 20.10. v Otrokovicích bude dle nových pravidel.

Toliko váš milovaný ředitel LOSu TraTom