LEX logo

Činím, jak jsem slíbil a informuji o finálních změnách v LOSu pro ročník 2011.

1) Fungování rady a celého LOSu je nyní vyspecifikováno v tzv. Všeobecných provozních podmínkách LOS - jsou ke stažení na www.loslex.cz na odkaze PROVOZNÍ PODMÍNKY

2) O nových pravidlech jsem již psal. Jelikož se objevilo několik stylistických a mluvnických chyb, bylo několik těchto drobností opraveno. Aktuální platná pravidla pro krátkou zbraň jsou stále dostupná na www.loslex.cz na odkaze Pravidla LOS - krátká.

3) byla definitivně jmenována rada LOS. Její složení je:

Jan Korecký - ředitel LOS, řízení rady

Tomáš Trávníček - mluvčí LOS, komunikace s médii, sponzory, ...

Jiří Kotek - vedoucí organizátor závodů

Michal Adam - vedoucí vzdělávání rozhodčích a organizátorů, organizace závodů

Ivo Wilk - organizace závodů, dohled na cíle LOS

František Voldřich - dohled na cíle LOS

Ivo Strnad - organizace úprav pravidel, dohled na cíle LOS

Pavel Dadák - kontrola úprav pravidel, dohled na cíle LOS

Zdeněk Maláník - organizace závodů na Moravě, dohled na cíle LOS

František Šilar - organizace závodů a školení rozhodčích na Moravě

A teď stručný komentář, K ČEMU JE TO VŠECHNO DOBRÉ.

Jako vedení LOS chceme nastavit jasná (nebo alespoň jasnější) pravidla pořádání závodů. Uvolnit organizátorům trochu ruce tím, že mají nyní větší šanci ovlivnit průběh závodu a řešení střeleckých situací a dále jim dát psanou jistotu podpory ze strany vedení LOS, potažmo Lexu a za to na ně ale přejde i více zodpovědnosti za kvalitně pořádané závody.

Organizátoři budou v nejbližších dnech osloveni s dalšími potřebnými informacemi.

Jan Korecký

ředitel LOS