LEX logo

Závod LOSu v Libušíně

V sobotu 1. června se na střelnici v Libušíně uskutečnil náborový závod pro začátečníky v LOSu, trochu upravený LOSík.

LOSík je soubor základních cvičení, které by měl umět každý majitel střelné zbraně, pokud to se sebeobranou myslí vážně. Jedná se o soubor střeleckých technik na reálné obranné vzdálenosti (5 – 15 m) spočívající v tasení, střelbě silnou a slabou rukou, střelbě na více terčů, krytí za bariérou apod.

Na rozdíl od standardizovaného LOSíku uvedeného v pravidlech LOS byl tento na tři terče a celkem 66 ran. I přes vytrvalý déšť, který následující den způsobil povodně po celých Čechách, se dostavilo na závod celkem 17 střelců. Přestože déšť nedovolil si závod vychutnat, střelcům se velmi líbil a ocenili i snahu pořadatelů je více seznámit s prvky akční střelby. Zde totiž nešlo jen o co nejrychlejší odstřílení a honem do sucha, ale i o vytvoření a procvičení bezpečnostních návyků střelců, z nich někteří neměli zbrojní průkaz ještě ani měsíc.

Jsem rád, že jsem se tohoto závodu mohl zúčastnit jako rozhodčí a instruktor a jak doufám, pomohla naše snaha rozšířit řady budoucích střelců LOS a zodpovědných majitelů zbraní.

Hlavní dík patří duchovnímu otci závodu - Ivo Strnadovi a Miloši Čermákovi, coby druhému rozhodčímu.

Ing. Tomáš Trávníček – viceprezident LEX o.s.

Foto: Ivo Strnad