LEX logo

Vážení členové LEX, střelci, příznivci LOS,

je to již více než rok, kdy Honza Korecký jako ředitel LOS dodržel svůj slib a po náročném období vývoje a organizace LOS po 3 letech složil funkci. Nastalo „bezvládí“. Přispěním Honzy Koreckého jako ředitele a poté pověřeného řízením LOS a jeho Losí rady ovšem byly vytvořeny podmínky, za kterých LOS dokázal svou samostatnou životaschopnost a i v této době připravovaly skupiny nadšenců závody v lidové obranné střelbě. Funguje Pohár LOS a uskutečnilo se i každoroční Mistrovství LOS. Je potřeba ředitele LOS nebo stačí nechat jen závody LOS plynout? Určité korigování vývoje a směřování LOS je potřebné a i předchozí „volnější“ rok to ukázal.

LOS ušel od roku 2004 velký kus cesty, kdy od malé skupiny střelců věnujících se svému koníčku, si vytvořil docela široký okruh příznivců a ještě větší skupina střelců si alespoň jednou, dvakrát vyzkoušela svoji střelnou zbraň v praktických situacích. LOS získal postupem času určité renomé a jako střelecká disciplína pro širokou střeleckou veřejnost je neodmyslitelnou součástí spolku LEX.

Měl jsem to štěstí, že jsem byl u jeho začátků a podílel jsem se na jeho vývoji, přípravě a úpravách pravidel. Po 10 letech jsem se tedy rozhodl zvednout hozenou rukavici a přijmout nabídku na ředitele LOS. Priority LOS se příliš nemění, stále je tu snaha o větší otevření se LOS pro širokou střeleckou veřejnost. Rád bych také, aby LOS stal vítaným typem střeleckého tréninku pro držitele zbraní. Proti předchozím letům se výrazně zvyšuje podpora ze strany LEX a mým úkolem bude vytvořit podmínky pro přenesení této podpory organizátorům LOS. Čeká nás také korekce pravidel LOS.

Je tedy před námi velký kus práce pro rozšíření závodů LOS zejména mimo tradiční místa, kde jsou závody v současné době pořádány. První kroky již byly podniknuty. Na střelnici v Čelákovicích se 24.1.2015 uskutečnilo první letošní školení pro rozhodčí a organizátory a ještě nejméně jeden termín školení bude vyhlášen. Již proběhlé akce se zúčastnili zájemci nejen z Čech, ale i ze vzdálených míst Moravy. Kromě zájemců o rozhodčí se přihlásili i noví organizátoři, kteří plánují pořádat závody LOS. První vlaštovka je tedy již s blížícím jarem na cestě. Samozřejmostí bude ze strany nové Losí rady podpora organizátorům zkušenostmi i pomoci při přípravě a organizaci závodů. Dalším lákadlem pro účast střelců na klubových závodech by měla být i účast nejlepších účastníků na zatím pracovně nazvaném „regionálním mistrovství LOS“.

Co říci závěrem?
Jen skromné přání, aby co nejvíce střelců slyšelo přivítání – „Vítejte na závodě LOS!“

Pavel Dadák
ředitel LOS