LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
Výraz PřekladDefinice
pouzdro (na zbraň) holster...
pouzdro pro křížové tasení crossdraw holster ...
pouzdro závěru receiver, breechcasing ...
povolení permit...
povrchová úprava finish...
povrchové poranění superficial injury ...
povýstřelové zplodiny gunshot residue, firearm discharge residue ...
prachová náplň powder charge, propellant charge ...
praktická, dynamická, akční střelba practical shooting, dynamic shooting, action shooting ...
přebíjecí lis reloading press...
přebíjení nábojů reloading, handloading...
precese precession...
přechodový kužel chamber cone, forcing cone...
předčasný výstřel během nabíjení náboje do komory slamfire...
předovka muzzle-loader...
předpažbí forearm, handguard, forestock, forend ...
přehled o situaci, přehled o okolí situational awareness ...
přenášení na cíl target transition(s) ...
přepínač režimu střelby fire selector ...
přepravní pouzdro transport case ...
přepravní pouzdro transport case ...
přerušovač disconnector...
přesnost accuracy, precision...
přesný zásah accurate hit ...
přestřelka gunfight, shootout ...
převýšení dráhy střely mid-range trajectory ...
příčka (meč) cross-guard ...
prodloužení zásobníku magazine extension ...
progresivní vývrt progressive twist, gain twist ...
průbojná střela armour-piercing projectile...
průstřel perforating wound ...
průstřel perforating wound ...
pružina spouště trigger spring...
pružina vytahovače extractor spring...
pružina záchytu kohoutu sear spring...
pružina zásobníku magazine spring...
pružina zpomalovače retarder spring...
první pomoc first aid ...
pudová, instinktivní střelba point shooting, instinctive shooting ...
pudová, instinktivní střelba bez využití mířidel instinctive shooting, point shooting, threat focused shooting ...
puška s krátkou hlavní short-barreled rifle (SBR)...
puškař gunmaker, gunsmith...
puškohled riflescopeHovorové označení pro zaměřovací dalekohledzaměřovací dalekohled....
puškový granát rifle-grenade...
rám revolveru, pistole frame ...
rána (zranění) wound...
ranivá balistika wound ballistics ...
ranivý účinek wounding effect ...
ráže caliberRáže, nebo též kalibr, je vnitřní průměr hlavněhlaveňDefinice: Část palné zbraně, v níž dochází k přeměně tlakové energie plynů (vzniklých hořením výmetné náplně) v kinetickou energii střely a slouží k jejímu navedení do požadovaného směru střelby. Drážky v hlavni ji mohou dále udělit rotaci ke zvýšení přesnosti (nejedná-li se o hlaveň s hladkým vývrtem, jako......
 a částečně udává, jaký nábojnábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
lze pro danou hlaveň použít. U ručních [[palných......
ráže, kalibr (pouze u brokovnice)...
revolver revolver...
rez rust...
rozborka field-strip, disassembly ...
rozptyl dispersion, spread, pattern ...
rozptylový obrazec dispersion pattern ...
roztrhnout se, prasknout burst, crack, split ...
roztržení hlavně barrel burst ...
rukojeť pistole pistol grip, hand grip...
rychlonabíječ pro revolver speedloader...
rychlost velocity...
rytina engraving...
samočinná zbraň automatic firearmPalná zbraňPalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí......
samonabíjecí brokovnice self-loading shotgun...
samonabíjecí pistole self-loading pistol, semi- automatic pistol ...
samonabíjecí zbraň semi-automatic firearm, self-loading firearmPalná zbraňPalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí......
samopal submachine gunSamopal je samočinnásamočinná zbraňDefinice: Palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště, tzv. střelba dávkou. Hovorově se též zve jako "automatická zbraň"....
palná zbraňpalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
střílející dávkou a používající pistolové nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
, narozdíl např. od útočných......
sborka reassembly...
schránkový zásobník box magazine...
sebeobrana self-defense ...
šedivákNěkdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické......
selhač misfire, failure to fire, dud...
seřízení adjustment, setting...
sifonová bombička CO2 cartridge, CO2 powerlet, CO2 bulb ...
signální pistole signal pistol, flare gun...
šipka air gun dart...
skryté nošení concealed carry ...
slabá ruka non-dominant hand, weak hand ...
služební pistole service pistol ...
součástka, díl unit...
spodní nabíjecí páka lever...
spojovací výstupek grip adapter, holsterstock lug...
sportovní střelba, střelecký sport shooting sport ...
spoušť trigger Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který......
spoušťové ústrojí trigger mechanism...
špunty do uší earplugs...
srovnání mířidel (při míření) sight alignment ...
stabilita střely projectile stability ...
stabilizátor stabilizer...
stavěcí šroub adjusting screw...
stavitelná mířidla adjustable sights ...
stavitelná pata hlaviště pažby adjustable recoil pad, adjustable butt plate ...
stavítko hledí rear sight slide ...
stehenní pouzdro leg holster ...
stisknout spoušť pull the trigger ...
střela bulletStřela je objekt, který je zbraní vystřelen směrem k cíli a u palných zbranípalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
bývá obvykle součástí nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
. Rozlišujeme zde......
střela s expanzní dutinou expanding bullet, hollow-point bullet...
střela s kuželovitou přední částí coned bullet...
střela s ocelovým jádrem steel core bullet...
střela s olověným jádrem lead core bullet...
střela s plochou špičkou flat nose bullet...