LEX logo
Zpět na slovník
sifonová bombička
Překlad:
EN: CO2 cartridge, CO2 powerlet, CO2 bulb
DE: Syphon-Kapsel
FR: capsule de CO2
RU: сифонный баллон
ES: cápsula de CO2
IT: cepsula con Cop
S  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...