LEX logo
Zpět na slovník
rám revolveru, pistole
Překlad:
EN: frame
DE: Revolverrahmen
FR: carcasse de revolver
RU: корпус револьвера
ES: armazón del revolver
IT: cassa
R  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...