LEX logo
Zpět na slovník
NRA
Definice:

The National Rifle Association of America (NRA)

volně přeloženo jako Národní střelecká asociace

je nevládní nezisková organizace hájící zájmy střelců (především) na území USA.Založena byla v roce 1871.

N  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...