LEX logo
Zpět na slovník
WFSA
Definice:

WFSA - The World Forum on Shooting Activities

je mezinárodní organizace sdružující národní a nadnárodní zájmové skupiny z oboru zbraní a střeliva.

Mezi klíčové členy patří například: Anpam; AFEMS; Face; NRANRADefinice: The National Rifle Association of America (NRA) volně přeloženo jako Národní střelecká asociace je nevládní nezisková organizace hájící zájmy střelců (především) na území USA.Založena byla v roce 1871....
; IPSC, SAMMI a mnoho dalších.

W  CS