LEX logo
Zpět na slovník
zdobení rybinou
Překlad:
EN: checkering
DE: Fischhaut
FR: quadrillage
RU: рифление
ES: tallado
IT: zigrinatura
Z  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...