LEX logo
Zpět na slovník
střela
Definice:

Střela je objekt, který je zbraní vystřelen směrem k cíli a u palných zbranípalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
bývá obvykle součástí nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
. Rozlišujeme zde mezi střelou jednotnou (např. kulové nábojekulový nábojDefinice: Střelivo určené pro palné zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně (např. kulovnice)....
) a střelou hromadnou (náboje brokovébrokový nábojDefinice: Střelivo určené pro palné zbraně s hladkým vývrtem hlavně (např. brokovnice)....
). Vlastní střela jsou pak mnoha druhů jak co do tvaru (biogiválníbiogivální střelaDefinice: Střela kónického tvaru se zaoblenou špičkou...
, ogiválníogivální střela, atd.) i provedení (olověnéolověná střela, celoplášťovéceloplášťová střelaDefinice: Olověné jádro střely je pokryto kovovým pláštěm, nějčastěji měděným...
, atd.).

Překlad:
EN: bullet