LEX logo
Zpět na slovník
výjimka
Definice:

Výjimka ze zákona o zbraních je nástroj opravňující držitele zbrojního průkazu k nabytí, vlastnictví a držení zbraně kategorie A (zakázané), na kterou za normálních okolností nemá nárok. Vydání výjimky není nárokové a běžný žadatel v praxi nemá velkou šanci obhájit důvod k držení zbraně kategorie A (zpravidla se jedná o zbraň vojenské, samočinné atp).

V  CS