LEX logo
Zpět na slovník
trojáček
Definice:

Zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková.

Překlad:
EN: three barreled combination gun, drilling
DE: Drilling: 2 Schrotläufe nebeneinander u.1 Kleinkaliberlauf unter-oder oberhalb
FR: arme mixte à trois coups : 2 canons lisse juxtaposés et e 1 canon cal. .22 au-dessus ou au-dessous d'elles
RU: трехствольнсе ружье, два ствола обычные и один малокалибер­ный
ES: arma de tros cañónes mixtos
IT:
T  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...