LEX logo
Zpět na slovník
pružina zásobníku
Překlad:
EN: magazine spring
DE: Zubringerfeder
FR: ressort d'élévateur
RU: пружина подавателя
ES: muelle del alimentador
IT: molla per alimentatore
P  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...