LEX logo
Zpět na slovník
čtyřče
Definice:

Zbraň se čtyřmi hlavněmi, dvě jsou zpravidla brokové a dvě kulové

Překlad:
EN: vierling
DE: Vierling
FR: arme à quatre coups (vierling)
RU: четырёхствольное ружье
ES: arma de cuatro cañónes (vierling)
IT:
C  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...