LEX logo
Zpět na slovník
úroveň ústí
Překlad:
EN: base line, lever base of trajectory, horizontal plane
DE: Mündungswaagerechte
FR: plan horizontal
RU: горизонт оружия
ES: horizonta de cañón
IT: orrizonte di canna
U  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...