LEX logo
Zpět na slovník
výška dráhy střely
Překlad:
EN: trajectory height
DE: Flugbahhöhe
FR: hauteur de la trajectoire
RU: высота траектории
ES: altura de la trayectoria
IT: altitudine d.l. traiettoria
V  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...