LEX logo
Zpět na slovník
následné, další po sobě jdoucí výstřely
Překlad:
EN: follow-up shots
N  CS