LEX logo
Zpět na slovník
tělo zásobníku
Překlad:
EN: magazine body
DE: Magazingehäuse
FR: corps du chargeur
RU: корпус магазина
ES: cuerpo del cargador
IT: corpo di caricatore
T  CS 

Základní pojmy

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...