LEX logo
Zpět na slovník
hamerleska
Definice:

DvojkaDvojkaDefinice: Dvojhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe ...
se sklopnými hlavněmi a se skrytými kladívky.

Překlad:
EN: hammerless shotgun
H  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...