LEX logo
Zpět na slovník
stavítko hledí
Překlad:
EN: rear sight slide
DE: Einstelltrommel
FR: bouton de réglage
RU: установочный барабанчик
ES: botón de adjuste
IT: bottone per regolazione
S  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...