LEX logo
Zpět na slovník
na principu odběru prachových plynů
Překlad:
EN: gas-operated
N  CS