LEX logo
Zpět na slovník
příčka (meč)
Překlad:
EN: cross-guard
DE: Parierstange
FR: garde, quillon
RU:
ES: guarda
IT: elsa guardia
P  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...