LEX logo
Zpět na slovník
převýšení dráhy střely
Překlad:
EN: mid-range trajectory
DE: Flugbahnüberhöhe
FR: différence angulaire de la trajectoire au dessus de la ligne de mire
RU: превышение траектории
ES: diferencia angular de la trayectoria sobre la linea de mira
IT: culmine d.l. traiettoria
P  CS 

Základní pojmy

Zbrojní průkaz (nikoliv zbrojní pas) je veřejnou listinou na základě zákona o zbraních. Získání zbrojního průkazu je po splnění taxativních podmínek nárokové. Zbrojní průkaz opravňuje držitele k nabývání, vlastnění, držení, nošení a užívání palných zbraní podle získaných skupin zbrojního průkazu....

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...