LEX logo
Zpět na slovník
NRA
Definice:

The National Rifle Association of America (NRA)

volně přeloženo jako Národní střelecká asociace

je nevládní nezisková organizace hájící zájmy střelců (především) na území USA.Založena byla v roce 1871.

N  CS