LEX logo
Zpět na slovník
prodloužení zásobníku
Překlad:
EN: magazine extension
DE:
Magazinverlängerungsrohr
FR: allonge de magasin
RU: удлиненный трубчатый магазин
ES: prolongador del depósito
IT: prolunga del serbatoio
P  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...