LEX logo
Zpět na slovník
pažba s hákem
Překlad:
EN: hook butt plate
DE: Schaftkappehaken
FR: crochet
RU: опорный крюк
ES: gancho
IT: gancio
P  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...