LEX logo
Zpět na slovník
krátká palná zbraň
Definice:

Dle zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm.

Překlad:
en: handgun
K  CS