LEX logo
Zpět na slovník
bočnice
Definice:

Zámková destička umístěná po stranách nad lučíkem lovecké zbraně, mnohdy zdobená různými motivy

Překlad:
EN: side plate, lock plate
DE: Seitenplette
FR: contre-platine
RU: щека
ES: contrallave
IT: contropiastra
B  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...