LEX logo
Zpět na slovník
okraj (obruba) nábojnice
Překlad:
EN: rim
DE: Hülsenrend
FR: bordure
RU: закраина гильзы
ES: casquillo
IT: fondello di bossolo
O  CS 

Základní pojmy

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...