LEX logo
Zpět na slovník
obojetnice
Definice:

Dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní vedle sebe.

Překlad:
EN: cape gun
DE: Doppelbüchsflinte
FR: arme à deux coups : 1 canon rayé et 1 canon lisse : juxta-posés
RU: двухствольное ружье горизонтальное, один ствол обычный и один нарезной
ES: arma de dos cañónes mixtos yuxtapuestos
IT: arma a due canne misti. - giustapposti
O  CS 

Základní pojmy

Zbrojní průkaz (nikoliv zbrojní pas) je veřejnou listinou na základě zákona o zbraních. Získání zbrojního průkazu je po splnění taxativních podmínek nárokové. Zbrojní průkaz opravňuje držitele k nabývání, vlastnění, držení, nošení a užívání palných zbraní podle získaných skupin zbrojního průkazu....