LEX logo
Zpět na slovník
kulovnice
Definice:

Jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji.

Překlad:
EN: rifle, carbine
DE: Buchse, Karabiner, Gewehr
FR: carabine
RU: штуцер
ES: rifle, carabina
IT: carabina
K  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...