LEX logo
Zpět na slovník
krk pažby
Překlad:
EN: grip of butt, hand of butt, small of butt
DE: Kolbenhels
FR: cou de la crosse
RU: шейка локк
ES: cuelle de la culata
IT: collo di calcio
K  CS 

Základní pojmy

Zbrojní průkaz (nikoliv zbrojní pas) je veřejnou listinou na základě zákona o zbraních. Získání zbrojního průkazu je po splnění taxativních podmínek nárokové. Zbrojní průkaz opravňuje držitele k nabývání, vlastnění, držení, nošení a užívání palných zbraní podle získaných skupin zbrojního průkazu....