LEX logo
Zpět na slovník
kování brokové nábojnice
Překlad:
EN: brass base
DE: Bodenkappe
FR: culot de douille, bourrelet
RU: оправа гильзы
ES: culote
IT: pallottola, palla
K  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...