LEX logo
Zpět na slovník
kovadlinka
Překlad:
EN: anvil
DE: Amboss
FR: enclume
RU: наковальня капсюля
ES: yunque
IT:
K  CS 

Základní pojmy

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...