LEX logo
Zpět na slovník
broková kozlice
Definice:

Zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou, obě hlavně jsou brokové

Překlad:
EN: superposed shotgun, over and under shotgun
DE: Bock-Doppelflinte
FR: fusil à deux coups : canons superposés
RU: двухствольный дробовик вертикальный
ES: escopeta de dos cañónes superpuestos
IT: arma a due canne
B  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...