LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
VýrazPřekladDefinice
NRAThe National Rifle Association of America (NRA) volně přeloženo jako Národní střelecká asociace je nevládní nezisková organizace hájící zájmy......
závěr slide, bolt, action Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komorunábojová komoraDefinice: Nábojová komora je místo v zadní části hlavně, kde se u palné zbraně odpaluje náboj....
. Nese další......
zbrojní průkaz firearms pass, firearms licenceZbrojní průkaz (nikoliv zbrojní pas) je veřejnou listinou na základě zákona o zbraních. Získání zbrojního průkazu je po splnění taxativních podmínek......
nákupní povoleníSlangově "nákupka" či "nákupko" je dodatečná listina, kterou držitel zbrojního průkazu potřebuje k nabytí zbraně kategorie B. Toto povolení vydává......
výjimkaVýjimka ze zákona o zbraních je nástroj opravňující držitele zbrojního průkazu k nabytí, vlastnictví a držení zbraně kategorie A (zakázané), na......
hilznaSlangový výraz pro nábojnicinábojniceDefinice: Tenkostěnná, zpravidla kovová nádoba spojující jednotlivé části náboje (střelu, prachovou náplň, zápalku) v jeden celek.  ...
, vzniklý počeštěním německého výrazu die Hülse....
zbraň weapon Zbraň je nástroj lidské činnosti. Tak jako většina nástrojů lidské činnosti slouží k usnadnění lidského života či k vyvážení lidské nedokonalosti.......
palná zbraň firearmPalná zbraň je konkrétním typem zbranězbraňDefinice: Zbraň je nástroj lidské činnosti. Tak jako většina nástrojů lidské činnosti slouží k usnadnění lidského života či k vyvážení lidské nedokonalosti. Zbraň zpravidla slouží jako nástroj pro prosazování zájmů. Zbraň může být střelná, palná, chladná, ošklivá, krásná. Oproti tomu zbraň nemůže být zlá,......
(a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky......
WFSAWFSA - The World Forum on Shooting Activities je mezinárodní organizace sdružující národní a nadnárodní zájmové skupiny z oboru zbraní a......
bezpečnostní materiálBezpečnostní materiál, je definice vycházející ze zákona .č 229/2013 o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na......
nábojnice case Tenkostěnná, zpravidla kovová nádoba spojující jednotlivé části nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
(střelu, prachovou náplň, zápalku) v jeden celek.  ...
lauf barrelSlangové označení pro hlaveňhlaveňDefinice: Část palné zbraně, v níž dochází k přeměně tlakové energie plynů (vzniklých hořením výmetné náplně) v kinetickou energii střely a slouží k jejímu navedení do požadovaného směru střelby. Drážky v hlavni ji mohou dále udělit rotaci ke zvýšení přesnosti (nejedná-li se o hlaveň s hladkým vývrtem, jako......
, původem z německého der Lauf....
kosaSlangové označení pro samopal vz.58 a odvozené (samonabíjecísamonabíjecí zbraňDefinice: Palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště. Hovorově též bývá označována jako "poloautomatická zbraň"....
) verze. Označení vzniklo podle tvaru zbraně se sklopnou ramenní......
hermex efektHermex efekt je závada vyskytující se u samonabíjecíchsamonabíjecí zbraňDefinice: Palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště. Hovorově též bývá označována jako "poloautomatická zbraň"....
verzí samopalů Vz.58 (a odvozených variant), kdy nedojde k zachycení......
šedivákNěkdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické......
ráže caliberRáže, nebo též kalibr, je vnitřní průměr hlavněhlaveňDefinice: Část palné zbraně, v níž dochází k přeměně tlakové energie plynů (vzniklých hořením výmetné náplně) v kinetickou energii střely a slouží k jejímu navedení do požadovaného směru střelby. Drážky v hlavni ji mohou dále udělit rotaci ke zvýšení přesnosti (nejedná-li se o hlaveň s hladkým vývrtem, jako......
 a částečně udává, jaký nábojnábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
lze pro danou hlaveň použít. U ručních [[palných......
nákupkaSlangové označení pro nákupní povolenínákupní povoleníDefinice: Slangově "nákupka" či "nákupko" je dodatečná listina, kterou držitel zbrojního průkazu potřebuje k nabytí zbraně kategorie B. Toto povolení vydává Odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR místně příslušný dle trvalého bydliště držitele zbrojního průkazu. Vydání je nárokové....
....
hlaveň barrelČást palné zbraně, v níž dochází k přeměně tlakové energie plynů (vzniklých hořením výmetné náplněvýmetná náplň) v kinetickou energii......
kvér piece, rodSlangové označení pro zbraňzbraňDefinice: Zbraň je nástroj lidské činnosti. Tak jako většina nástrojů lidské činnosti slouží k usnadnění lidského života či k vyvážení lidské nedokonalosti. Zbraň zpravidla slouží jako nástroj pro prosazování zájmů. Zbraň může být střelná, palná, chladná, ošklivá, krásná. Oproti tomu zbraň nemůže být zlá,......
, vzniklý počeštěním německého das Gewehr....
muška front-sight, foresightPřední část mechanických mířidelmířidlaDefinice: Mířídla se sestávají z mušky a hledí (otevřená mířídla) nebo mušky a krytého hledí (krytá mířidla) a slouží k zamíření zbraně na cíl. Přímka, která protíná mušku, hledí a záměrný bod se nazývá záměrná. Mířídla jsou zpravidla mechanická, pokud funkci hledí a mušky zastává optická soustava......
, umístěná u ústí hlavněhlaveňDefinice: Část palné zbraně, v níž dochází k přeměně tlakové energie plynů (vzniklých hořením výmetné náplně) v kinetickou energii střely a slouží k jejímu navedení do požadovaného směru střelby. Drážky v hlavni ji mohou dále udělit rotaci ke zvýšení přesnosti (nejedná-li se o hlaveň s hladkým vývrtem, jako......
....
vytahovač extractor...
vyhazovač ejector...
hledí rear sight, backsightZadní část mechanických mířidelmířidlaDefinice: Mířídla se sestávají z mušky a hledí (otevřená mířídla) nebo mušky a krytého hledí (krytá mířidla) a slouží k zamíření zbraně na cíl. Přímka, která protíná mušku, hledí a záměrný bod se nazývá záměrná. Mířídla jsou zpravidla mechanická, pokud funkci hledí a mušky zastává optická soustava......
, která je buď se zářezem nebo průhledovým otvorem (dioptrické hledí). Může být pevné nebo i výškově či......
zápalník firing pinSoučást závěruzávěrDefinice: Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komoru. Nese další součásti zbraně a obstarává též zasunutí nového náboje do komory (či jeho vyhození z komory) a natažení bicího mechanismu. Závěrů je několik druhů, stejně jako typů......
, jež po stisknutí spouštěspoušťDefinice: Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který chrání spoušť před nechtěným stiskem....
(potažmo po úderu kohoutukohoutDefinice: Kohout, někdy též jako kohoutek, je kladívko v zadní části zbraně s kývavým pohybem, které po stisknutí spouště dopadá na zápalník. Může být opatřen palečníkem (výstupkem) pro ruční ovládání. ...
či úderníkuúderníkDefinice: Součást závěru přenášející energii bicí pružiny na zápalník, obvykle zastupuje práci kohoutu u některých zbraní....
) svým úderem iniciuje......
úderník strikerSoučást závěruzávěrDefinice: Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komoru. Nese další součásti zbraně a obstarává též zasunutí nového náboje do komory (či jeho vyhození z komory) a natažení bicího mechanismu. Závěrů je několik druhů, stejně jako typů......
přenášející energii bicí pružiny na zápalníkzápalníkDefinice: Součást závěru, jež po stisknutí spouště (potažmo po úderu kohoutu či úderníku) svým úderem iniciuje zápalnou slož v zápalce náboje. ...
, obvykle zastupuje práci kohoutukohoutDefinice: Kohout, někdy též jako kohoutek, je kladívko v zadní části zbraně s kývavým pohybem, které po stisknutí spouště dopadá na zápalník. Může být opatřen palečníkem (výstupkem) pro ruční ovládání. ...
u některých zbraní....
kohout hammerKohout, někdy též jako kohoutek, je kladívko v zadní části zbraně s kývavým pohybem, které po stisknutí spouštěspoušťDefinice: Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který chrání spoušť před nechtěným stiskem....
dopadá na zápalníkzápalníkDefinice: Součást závěru, jež po stisknutí spouště (potažmo po úderu kohoutu či úderníku) svým úderem iniciuje zápalnou slož v zápalce náboje. ...
.......
bicí pružina mainspring Pružina dodávající bicímu mechanismu energii potřebnou k odpálení zápalkové složezápalková slož nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
. Typicky působí přímo na......
vratná pružina recoil spring, return spring ...
záchyt závěru slide stop, slide stop lever, slide stop catch...
spoušť trigger Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který......
lučík trigger guard Součást zbraně kolem spouštěspoušťDefinice: Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který chrání spoušť před nechtěným stiskem....
, která ji chrání proti nechtěnému náhodnému stisknutí....
zásobník magazine, clip...
podavač zásobníku magazine follower, follower ...
střenky grips, grip panels ...
bubínekLidové označení pro nábojový válec revolveruválec revolveru....
vývrt boreVnitřní dutina hlavněhlaveňDefinice: Část palné zbraně, v níž dochází k přeměně tlakové energie plynů (vzniklých hořením výmetné náplně) v kinetickou energii střely a slouží k jejímu navedení do požadovaného směru střelby. Drážky v hlavni ji mohou dále udělit rotaci ke zvýšení přesnosti (nejedná-li se o hlaveň s hladkým vývrtem, jako......
, která je podle typu vývrtu buď zcela hladká (hladký vývrt, respektive hlaveň je bez vývrtu) a nebo tvořena......
předpažbí forearm, handguard, forestock, forend ...
pažba stock Slouží k uchopení, ovládání a zamíření zbraně na cíl....
pojistka safety, safety catch...
klika závěru bolt handleSlouží k ovládání závěruzávěrDefinice: Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komoru. Nese další součásti zbraně a obstarává též zasunutí nového náboje do komory (či jeho vyhození z komory) a natažení bicího mechanismu. Závěrů je několik druhů, stejně jako typů......
u dlouhých palných zbraní....
baskule receiver (boxlock action) Někdy též jako lůžko, je jedna z hlavních částí brokovnice, slouží zároveň jako závěrzávěrDefinice: Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komoru. Nese další součásti zbraně a obstarává též zasunutí nového náboje do komory (či jeho vyhození z komory) a natažení bicího mechanismu. Závěrů je několik druhů, stejně jako typů......
a je v ní uloženou spoušťové a bicí ústrojí. Termín......
pažbička grip panel, grip plate...
nadpažbí handguard ...
závorník breech block...
náboj cartridge, round, shellCelek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnicenábojniceDefinice: Tenkostěnná, zpravidla kovová nádoba spojující jednotlivé části náboje (střelu, prachovou náplň, zápalku) v jeden celek.  ...
, zápalkyzápalka nebo......
kulkaNepříliš správné, byť historicky zažité označení pro střelustřelaDefinice: Střela je objekt, který je zbraní vystřelen směrem k cíli a u palných zbraní bývá obvykle součástí náboje. Rozlišujeme zde mezi střelou jednotnou (např. kulové náboje) a střelou hromadnou (náboje brokové). Vlastní střela jsou pak mnoha druhů jak co do tvaru (biogivální, ogivální, atd.) i provedení......
....
zápalka primer...
zátravka primer vent, flash hole, ignition vent, touch hole...
záchyt zásobníku magazine catch...
mířidla sightsMířídla se sestávají z muškymuškaDefinice: Přední část mechanických mířidel, umístěná u ústí hlavně....
a hledíhledíDefinice: Zadní část mechanických mířidel, která je buď se zářezem nebo průhledovým otvorem (dioptrické hledí). Může být pevné nebo i výškově či stranově stavitelné. ...
(otevřená mířídla) nebo mušky a krytého hledí (krytá mířidla) a slouží k zamíření zbraně na cíl.......
záměrná sight linePomyslná přímka, která protíná muškumuškaDefinice: Přední část mechanických mířidel, umístěná u ústí hlavně....
, hledíhledíDefinice: Zadní část mechanických mířidel, která je buď se zářezem nebo průhledovým otvorem (dioptrické hledí). Může být pevné nebo i výškově či stranově stavitelné. ...
a záměrný bod....
zmáčknout kohoutekPoměrně zažité nesprávné označení pro "stisknout spoušťspoušťDefinice: Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který chrání spoušť před nechtěným stiskem....
". KohoutKohoutDefinice: Kohout, někdy též jako kohoutek, je kladívko v zadní části zbraně s kývavým pohybem, které po stisknutí spouště dopadá na zápalník. Může být opatřen palečníkem (výstupkem) pro ruční ovládání. ...
lze sice různě podivně mačkat, ale v praxi se tím příliš ničeho nedosáhne.......
vypuštění kohoutu decocking, uncocking...
zbrojní pasZažité a obvykle nesprávné označení pro zbrojní průkazzbrojní průkazDefinice: Zbrojní průkaz (nikoliv zbrojní pas) je veřejnou listinou na základě zákona o zbraních. Získání zbrojního průkazu je po splnění taxativních podmínek nárokové. Zbrojní průkaz opravňuje držitele k nabývání, vlastnění, držení, nošení a užívání palných zbraní podle získaných skupin zbrojního průkazu.......
. Pokud hovoříme o zbrojním pasu, pak jedině o evropskémevropský zbrojní pasDefinice: Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která opravňuje jeho držitele při cestách do jiných členských států Evropské unie vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití, pokud členský stát Evropské unie, do kterého cestuje nebo přes který......
, který......
evropský zbrojní pas European Firearms Pass (EFP) Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která opravňuje jeho držitele při cestách do jiných členských států Evropské unie vézt s sebou zbraň v něm......
munice ammunitionSouhrnné označení pro ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety,......
střelivo ammunitionSouhrnné označení nábojůnábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
, nábojeknábojkaDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku. Nábojky jsou lidově zvány též "poplašňák"....
a střelstřelaDefinice: Střela je objekt, který je zbraní vystřelen směrem k cíli a u palných zbraní bývá obvykle součástí náboje. Rozlišujeme zde mezi střelou jednotnou (např. kulové náboje) a střelou hromadnou (náboje brokové). Vlastní střela jsou pak mnoha druhů jak co do tvaru (biogivální, ogivální, atd.) i provedení......
do střelných zbranístřelná zbraňDefinice: Střelná zbraň je druhem zbraně, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu. A to energie mechanické (mechanické střelné zbraně jako například luk, kuše, prak, katapult), energie chemické (palné zbraně, např. pistole, pušky, atd.) a nebo energie stlačeného vzduchu nebo......
....
nábojka blankCelek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnicenábojniceDefinice: Tenkostěnná, zpravidla kovová nádoba spojující jednotlivé části náboje (střelu, prachovou náplň, zápalku) v jeden celek.  ...
, zápalkyzápalka......
poplašňákLidové označení pro nábojkunábojkaDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku. Nábojky jsou lidově zvány též "poplašňák"....
....
výmetná náplň propellant ...
střela bulletStřela je objekt, který je zbraní vystřelen směrem k cíli a u palných zbranípalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
bývá obvykle součástí nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
. Rozlišujeme zde......
střelná zbraňStřelná zbraň je druhem zbranězbraňDefinice: Zbraň je nástroj lidské činnosti. Tak jako většina nástrojů lidské činnosti slouží k usnadnění lidského života či k vyvážení lidské nedokonalosti. Zbraň zpravidla slouží jako nástroj pro prosazování zájmů. Zbraň může být střelná, palná, chladná, ošklivá, krásná. Oproti tomu zbraň nemůže být zlá,......
, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu. A to energie mechanické......
čezeta, čízaSlangové označení pro pistole ČZ z produkce známé České zbrojovky. Používanější je výraz "čezeta", někteří střelci slova o "číze" neradi slyší,......
puškohled riflescopeHovorové označení pro zaměřovací dalekohledzaměřovací dalekohled....
kolimátor collimator sight Optické zaměřovací zařízení, které se upevňuje na zbraň před klasická mířidlamířidlaDefinice: Mířídla se sestávají z mušky a hledí (otevřená mířídla) nebo mušky a krytého hledí (krytá mířidla) a slouží k zamíření zbraně na cíl. Přímka, která protíná mušku, hledí a záměrný bod se nazývá záměrná. Mířídla jsou zpravidla mechanická, pokud funkci hledí a mušky zastává optická soustava......
nebo místo nich....
devítka nine, ninaSlangový výraz pro pistoli v rážirážeDefinice: Ráže, nebo též kalibr, je vnitřní průměr hlavně  a částečně udává, jaký náboj lze pro danou hlaveň použít. U ručních palných zbraní se obvykle rozlišuje mezi těmito pojmy, kde zatímco kalibr udává jen vnitřní průměr hlavně, ráže pak je označení pro celý soubor údajů jako jsou celkové rozměry......
9mm, typicky 9mm Luger. Někdy se též může jednat o samotné střelivostřelivoDefinice: Souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní....
, záleží na kontextu....
jít na zbraněPokud někdo hovoří o tom, že "jde na zbraně", neznamená to, že by se šel pokochat pohledem na ně a nebo se po nich procházel, ale že jde navštívit......
záchyt úderníku sear...
nábojová komora chamberNábojová komora je místo v zadní části hlavněhlaveňDefinice: Část palné zbraně, v níž dochází k přeměně tlakové energie plynů (vzniklých hořením výmetné náplně) v kinetickou energii střely a slouží k jejímu navedení do požadovaného směru střelby. Drážky v hlavni ji mohou dále udělit rotaci ke zvýšení přesnosti (nejedná-li se o hlaveň s hladkým vývrtem, jako......
, kde se u palné zbraněpalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
odpaluje nábojnábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
....
útočná puška assault rifleÚtočná puška je vojenská palná zbraňpalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
střílející dávkou s možností přepnutí na střelbu jednotlivými ranami. Používá puškové nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
,......
samopal submachine gunSamopal je samočinnásamočinná zbraňDefinice: Palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště, tzv. střelba dávkou. Hovorově se též zve jako "automatická zbraň"....
palná zbraňpalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
střílející dávkou a používající pistolové nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
, narozdíl např. od útočných......
kulomet machine gunKulomet je  palná zbraňpalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
obvykle střílející dávkami, používající puškové nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
. Od útočné puškyútočná puškaDefinice: Útočná puška je vojenská palná zbraň střílející dávkou s možností přepnutí na střelbu jednotlivými ranami. Používá puškové náboje, narodíl od samopalů, které používají náboje pistolové. Označuje obecnou kategorii zbraní, byť se jejich jednotlivé označení může lišit, viz. známý český Samopal vz.......
se liší zpravidla......
samonabíjecí zbraň semi-automatic firearm, self-loading firearmPalná zbraňPalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí......
samočinná zbraň automatic firearmPalná zbraňPalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí......
automatická zbraň automatic firearm "Automatická zbraň", někdy též jako "automat" je volnější označení pro zbraň samočinnousamočinná zbraňDefinice: Palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště, tzv. střelba dávkou. Hovorově se též zve jako "automatická zbraň"....
. Nezaměňovat s označením "samopalsamopalDefinice: Samopal je samočinná palná zbraň střílející dávkou a používající pistolové náboje, narozdíl např. od útočných pušek, které používají náboje puškové. Mezi nejznámější samopaly patří například německý HK MP5, izraelské Uzi, československý Samopal vz. 61 (Škorpion) nebo druhoválečný britský samopal......
"......
poloautomatická zbraň semi-automatic firearm, self-loading firearm"Poloautomatická zbraň" nebo "poloautomat" je  volnější označení pro samonabíjecí zbraňsamonabíjecí zbraňDefinice: Palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště. Hovorově též bývá označována jako "poloautomatická zbraň"....
. Nezaměňovat s označením "samopalsamopalDefinice: Samopal je samočinná palná zbraň střílející dávkou a používající pistolové náboje, narozdíl např. od útočných pušek, které používají náboje puškové. Mezi nejznámější samopaly patří například německý HK MP5, izraelské Uzi, československý Samopal vz. 61 (Škorpion) nebo druhoválečný britský samopal......
"....
opakovací zbraň repeating firearmPalná zbraňPalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
se zásobníkemzásobník nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěruzávěrDefinice: Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komoru. Nese další součásti zbraně a obstarává též zasunutí nového náboje do komory (či jeho vyhození z komory) a natažení bicího mechanismu. Závěrů je několik druhů, stejně jako typů......
......
kadence rate of fireUdává teoretickou rychlost palby které je zbraň za ideálních podmínek schopna (tedy se zanedbáním případné poruchovosti zbraně, výměny......
zdobení rybinou checkering ...
nastřelení zbraně zeroing...
bullpup bullpupPalná zbraň, která má zásobník a nábojovou komoru umístěnou až za spouští. Závěr a nábojová komora tak vlastně vyplňují pažbu zbraně. Např. pušky......
předovka muzzle-loader...
balistika ballistics Balistika je věda zabývající se pohybem a účinkem střely (projektilu) v daném prostředí. Balistika palných zbraní je nauka o zákonitostech pohybu......
bezokrajová nábojnice rimless case Spodní část nábojnicenábojniceDefinice: Tenkostěnná, zpravidla kovová nádoba spojující jednotlivé části náboje (střelu, prachovou náplň, zápalku) v jeden celek.  ...
nemá vystupující okraj, ale pouze drážku pro drápek vytahovače...
biogivální střela biogival bullet StřelaStřelaDefinice: Střela je objekt, který je zbraní vystřelen směrem k cíli a u palných zbraní bývá obvykle součástí náboje. Rozlišujeme zde mezi střelou jednotnou (např. kulové náboje) a střelou hromadnou (náboje brokové). Vlastní střela jsou pak mnoha druhů jak co do tvaru (biogivální, ogivální, atd.) i provedení......
 kónického tvaru se zaoblenou špičkou...
bod doletu point of fall Průsečík dráhy střely s úrovní ústí a také vzdálenost od bodu výstřelu k bodu doletu...
botka buttplate Zpravidla kovový nebo gumový kryt, který se umisťuje na spodní část pažby dlouhé zbraně za účelem její lepší ochrany...
bočnice side plate, lock plate Zámková destička umístěná po stranách nad lučíkem lovecké zbraně, mnohdy zdobená různými motivy...
brok shot, pellet Olověný nebo ocelový projektil tvaru koule o průměru 2-9 mm...
broková hlaveň shotgun barrel, smooth bore barrel HlaveňHlaveňDefinice: Část palné zbraně, v níž dochází k přeměně tlakové energie plynů (vzniklých hořením výmetné náplně) v kinetickou energii střely a slouží k jejímu navedení do požadovaného směru střelby. Drážky v hlavni ji mohou dále udělit rotaci ke zvýšení přesnosti (nejedná-li se o hlaveň s hladkým vývrtem, jako......
s hladkým vývrtem...
broková kozlice superposed shotgun, over and under shotgun Zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou, obě hlavně jsou brokové...
brokové zbraně shotguns Palné zbraně s hlavní pro střelbu brokovými náboji...
brokový náboj shotshell, shotgun shell, shotgun cartridge, shot cartridge StřelivoStřelivoDefinice: Souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní....
určené pro palné zbraněpalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
s hladkým vývrtemvývrtDefinice: Vnitřní dutina hlavně, která je podle typu vývrtu buď zcela hladká (hladký vývrt, respektive hlaveň je bez vývrtu) a nebo tvořena drážkami a poli ve tvaru šroubovice (drážkovaný vývrt) či mnohoúhelníkem (polygonální vývrt). Hlavním smyslem vývrtu je udělení rotace střele, která ji stabilizuje a......
hlavně (např. brokovnice)....
brokový troják three barrel shotgun Zbraň se třemi brokovými hlavněmi, dvěma vedle sebe a jednou pod nimi nebo nad nimi...
celoplášťová střela full jacketed bullet, full metal cased bullet, full metal patched bullet, solid jacket bullet, solid bullet Olověné jádro střelystřelaDefinice: Střela je objekt, který je zbraní vystřelen směrem k cíli a u palných zbraní bývá obvykle součástí náboje. Rozlišujeme zde mezi střelou jednotnou (např. kulové náboje) a střelou hromadnou (náboje brokové). Vlastní střela jsou pak mnoha druhů jak co do tvaru (biogivální, ogivální, atd.) i provedení......
je pokryto kovovým pláštěm, nějčastěji měděným...
chránítko mušky front-sight cover Umísťuje se nad muškumuškaDefinice: Přední část mechanických mířidel, umístěná u ústí hlavně....
, kterou tak chrání před poškozením...
derivace drift, derivation Je odklon dráhy střely od výstřelné roviny na stranu jejího otáčivého pohybu...
dioptr peep sight, aperture sight Druh mířidel jenž užívá výškově i stranově stavitelné průhledítko, přes které střelec sleduje mušku i terč ...
dno nábojnice case head Spodní část nábojnicenábojniceDefinice: Tenkostěnná, zpravidla kovová nádoba spojující jednotlivé části náboje (střelu, prachovou náplň, zápalku) v jeden celek.  ...
, kde je vyraženo označení ráže a značka výrobce a umístěna zápalkazápalka ...
dno zásobníku magazine base plate, magazine base pad...
dostřel efficient range, range of gun...
dráha střely trajectory Křivka, po které se střela pohybuje po opuštění hlavně ...
dvojka double barreled shotgun Dvojhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe ...
dvoják double barreled rifle, side-by-side rifle Lovecká zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe...
dvojákový troják three barreled combination gun, drilling Zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň broková....
dálka střelby range of fire Vzdálenost od bodu výstřelu k bodu doletu...
dělená pažba two-piece stock PažbaPažbaDefinice: Slouží k uchopení, ovládání a zamíření zbraně na cíl....
sestávající ze dvou samostatných částí; předpažbí a zadní části pažby...
gumová pata hlaviště pažby rubber recoil pad...
hlavice pažby comb of stock...
hlaviště pažby buttstock...
hrot čepele tip, blade point...
hřbet hlaviště pažby comb...
hřbet čepele spine ...
jednotná pažba one-piece stock...
jednuška single barrel shotgun Jednohlavňová brokovnice....
jílec grip, hilt...
komínek, točítko turret, reticle adjustment...
konzola lučíku trigger guard post...
chránič broků wad ...
kovadlinka anvil...
kování brokové nábojnice brass base...
kozlice over and under rifle, over and under shotgun Dlouhá pálná zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou. Může být broková (obě hlavně brokové), kulová (obě hlavně kulové) nebo kulobroková....
krk pažby grip of butt, hand of butt, small of butt...
kroužek adjusting ring...
krček nábojnice neck...
kulobrokové zbraně rifle-shotguns, combination guns Dlouhé kombinované palné zbraně se dvěma a více hlavněmi. Hlavně mají různý vývrt....
kulovitá střela round ball...
kulovnice rifle, carbine Jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji....
kulová hlaveň rifled barrel Hlaveň s drážkovaným vývrtem, určená pro střelbu kulovými náboji.  ...
kulová kozlice superposed rifle Lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou....
kulové zbraně rifled firearms, rifled guns...
kulový náboj ball cartridge StřelivoStřelivoDefinice: Souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní....
určené pro palné zbraněpalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
s drážkovaným vývrtemvývrtDefinice: Vnitřní dutina hlavně, která je podle typu vývrtu buď zcela hladká (hladký vývrt, respektive hlaveň je bez vývrtu) a nebo tvořena drážkami a poli ve tvaru šroubovice (drážkovaný vývrt) či mnohoúhelníkem (polygonální vývrt). Hlavním smyslem vývrtu je udělení rotace střele, která ji stabilizuje a......
hlavně (např. kulovnice)....
kulový náboj pro brokovnici shotgun slug ...
kulový náboj se středovým zápalem center fire ball cartridge...
kulový troják three barrel rifle, drilling Dlouhá lovecká zbraň se třemi kulovými hlavněmi....
kuželová nábojnice tapered case ...
lovecká sekyrka hunting hatchet...
lovecký tesák hanger, hunting cutlass...
lícnice cheek piece ...
lůžko zápalky primer pocket...
malorážková hlaveň small bore barrel (cal. 22)...
montáž (držák, upevnění zaměř.dalekohledu) mount, scope mount...
nabíjecí otvor loading port, loading gate...
narkotizační střela tranquilizer dart ...
nos předpažbí forend tip...
náboj flobert flobert cartridge ...
náboj s okrajovým zápalem rimfire cartridge Zápalková slož je umístěna přímo v okraji nábojnice a ne v zápalce tak jako u náboje se středovým zápalem (např. náboj .22 Long Rifle)....
nábojnice s krčkem bottleneck case...
náměrná line of elevation ...
zápalková slož priming mixture ...
objektiv (čočka) dalekohledu lens, objective lens...
obojetnice cape gun Dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní vedle sebe....
ogivální střela ogival bullet...
okraj (obruba) nábojnice rim ...
okulár (dalekohledu) ocular, eyepiece...
olověná střela lead bullet...
pažba s hákem hook butt plate ...
ostří čepele edge...
otvory pro šrouby botky pažby buttplate screw holes ...
pata hlaviště butt cap...
patka pažbičky pistol grip cap...
pistolová rukojeť pistol grip...
plná horní lišta solid rib ...
plynovka na CO2 CO2 pistol...
plášt střely bullet jacket ...
plášť nábojnice brokového náboje shotshell hull ...
polopistolová pažba half-pistol grip, semi-pistol grip ...
poloplášťová střela semi-jacketed bullet...
poloplášťová střela se střižnou hranou semi-jacketed wad cutterbullet...
poutko na řemen sling swivel...
pouzdro závěru receiver, breechcasing ...
prachová náplň powder charge, propellant charge ...
prodloužení zásobníku magazine extension ...
zádržná, upínací pružina retainer spring ...
pružina spouště trigger spring...
pružina zpomalovače retarder spring...
pružina záchytu kohoutu sear spring...
píst piston...
přerušovač disconnector...
převýšení dráhy střely mid-range trajectory ...
příčka (meč) cross-guard ...
revolver revolver...
rukojeť pistole pistol grip, hand grip...
rám revolveru, pistole frame ...
samonabíjecí brokovnice self-loading shotgun...
samonabíjecí pistole self-loading pistol, semi- automatic pistol ...
schránkový zásobník box magazine...
sifonová bombička CO2 cartridge, CO2 powerlet, CO2 bulb ...
spodní nabíjecí páka lever...
stabilizátor stabilizer...
stavitelná pata hlaviště pažby adjustable recoil pad, adjustable butt plate ...
stavítko hledí rear sight slide ...
stavěcí šroub adjusting screw...
střela s kuželovitou přední částí coned bullet...
diabolky airgun pellets ...
temenní páka top lever...
terčovnice target rifle, match rifle...
tečna k dráze střely trajectory tangent...
tlačítko k vyklopení válce revolveru cylinder release button, cylinder release latch...
trojče three barreled combination gun, drilling Zbraň se třemi hlavněmi, kulová a broková hlaveň nad sebou, po stranách hlaveň malorážková nebo kulová malé ráže....
trubicový zásobník tubular magazine ...
tyčka bicí pružiny hammer strut, mainspring strut...
táhlo spouště trigger bar...
tělo nábojnice case body...
tělo zásobníku magazine body...
tříštivá (expanzivní) střela expanding bullet...
uzávěra vzduchového válce pressed air cylinder nut...
ventilovaná horní lišta ventilated rib...
vnitřní tubus internal tube...
vnější balistika external ballistics, exterior ballistics...
vnější tubus external tube...
vodítko bicí pružiny mainspring guide...
vodítko vratné pružiny barrel bracket...
vrchol dráhy střely apex of trajectory...
vyosená pažba offset stock...
vzduchová pistole air pistol...
vzduchový válec pressed air cylinder...
vzestupný oblouk ascending branch of trajectory...
válcová nábojnice straight case, straightsided case...
válec revolveru cylinder...
výstřelná line of fire, line of departure...
výstřelná rovina plane of fire, departure plane...
výška dráhy střely trajectory height...
zakroužení uzavírky crimp, crimping...
zaměřovací dalekohled scope...
zpomalovač kadence retarder ...
záchyt kohoutu sear...
základna mušky ramp...
záměrná délka distance between sights...
záměrná osnova reticle...
záměrný bod point of aim...
záměrný uhel angle of tangent elevation, angle of projection, tangent angle...
zátka wad...
úhel doletu angle of descend...
úhel výstřelu angle of departure...
úhel zdvihu angle of jump...
úroveň ústí base line, lever base of trajectory, horizontal plane...
čep pin Válcová součástka; kolík, který spojuje jednotlivé díly dohromady...
čep spouště trigger pin Kolík, který drží spoušť v rámu zbraně...
čepel blade Ta část nástroje nebo zbraně, která je zbroušená do ostří jež slouží k sekání, bodání apod....
čepička pistolové rukojeti grip cap Slouží k ochraně a také zdobení pažbypažbaDefinice: Slouží k uchopení, ovládání a zamíření zbraně na cíl....
 loveckých zbraní...
čtyřče vierling Zbraň se čtyřmi hlavněmi, dvě jsou zpravidla brokové a dvě kulové...
šipka air gun dart...
bod zásahu point of impact Průsečík dráhy střely s cílem...
dosedací kužel nábojnice shoulder...
hvězdicový uzávěr fold crimp, rose crimp...
klapka hledí sight-leaf...
napínací páka cocking lever, bolt lever...
nábojnice s dosedacím nákružkem knurled case with bearing collar...
poplašná pistole alarm pistol...
pružina vytahovače extractor spring...
pružina zásobníku magazine spring...
spojovací výstupek grip adapter, holsterstock lug...
troják three barreled combination gun, drilling Zbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedle sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi.  ...
trojáček three barreled combination gun, drilling Zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková....
výhozní okénko ejection port, ejection window ...
berdanová zápalka berdan primer...
bezdýmný prach smokeless powder...
beznábojnicové střelivo caseless ammunition...
bodák bayonet...
bicí ústrojí striking mechanism, firing mechanism...
spoušťové ústrojí trigger mechanism...
boxerová zápalka boxer primer...
brynýrování, černění bluingJe chemická úprava ocelových povrchů pro zlepšení vzhledu i odolnosti proti korozi...
cvičný náboj drill cartridge, dummy cartridge...
černý prach black powderSměs dusičnanu draselného, dřevěného uhlí a síry. Byl používán asi do druhé poloviny 19. století, než byl poté nahrazen [[bezdýmným prachem|bezdýmný......
čistící sada cleaning kit...
dlaňová opěra palm rest...
dopadová rychlost impact velocity...
dvojčinná spoušť double action (DA)Při stisknutí spouště dochází k napnutí bicího mechanizmu (kohoutu nebo úderníku) a poté k jeho uvolnění. Chod spouště je delší a tvrdší. Dvojčinná......
dvojspoušť double trigger...
doutnákový zámek match-lock...
zahrdlení choke...
jednočinná spoušť single action (SA)Před každým výstřelem musí dojít k automatickému nebo ručnímu napnutí bicího mechanizmu. Stisknutím spouště následně dojde k uvolnění napnutého......
karabina carbineDlouhá palná zbraň s hlavní kratší než klasická puška nebo zkrácená varianta standardní dlouhé pušky....
kolečkový zámek wheel-lock...
krátká palná zbraň handgunDle zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600......
křesadlový zámek flint-lock...
malorážka small-bore rifle/pistol...
náboj se středovým zápalem centerfire cartridgeZápalková slož se nachází v zápalce, která je umístěna ve středu nábojnice. Používají se zápalky typu Berdan a Boxer, které jsou nahraditelné....
odpor spouště trigger pull weight...
nábojový pás ammunition belt...
napínáček hair trigger, double set triggerPoužívá se u loveckých zbraní, slouží k předepnutí spouště, která má poté minimální chod i odpor....
nosný řemen strap, sling, carry sling, carrying strap, gun sling, rifle sling...
nestabilizovaná, odražená střela ricochet, keyhole...
napínat (bicí ústrojí) cock...
odjistit release (the safety)...
opakovací brokovnice repeating shotgun...
opakovací kulovnice repeating rifle...
pažba s otvorem pro palec thumbhole stock...
papírová nábojnice paper case...
plastová nábojnice plastic case...
počáteční rychlost initial speed, initial velocity...
chytrá zbraň smart gunPalná zbraň, ze které může vystřelit pouze její majitel. Ve zbrani jsou zabudovaná technická zařízení, umožňující pomocí snímače otisku prstů,......
přesnost accuracy, precision...
elektrický paralyzér stun gun...
taser taser...
triedr binoculars, field glasses...
rez rust...
přebíjecí lis reloading press...
přebíjení nábojů reloading, handloading...
progresivní vývrt progressive twist, gain twist ...
přechodový kužel chamber cone, forcing cone...
puškař gunmaker, gunsmith...
chrániče sluchu hearing protectors ...
špunty do uší earplugs...
ochranná sluchátka earmuffs ...
posty, hrubé broky buckshot...
puškový granát rifle-grenade...
průbojná střela armour-piercing projectile...
svítící střela tracer projectile ...
zápalná střela incendiary projectile ...
tlumič hluku výstřelu suppressor, silencer ...
jednoranná zbraň single-shot firearm...
podzvukové střelivo subsonic ammunition ...
rytina engraving...
selhač misfire, failure to fire, dud...
seřízení adjustment, setting...
signální pistole signal pistol, flare gun...
dvojstřel double shot...
rozptyl dispersion, spread, pattern ...
zastavovací účinek stopping power ...
dvojstřel (obranná střelba) double tap ...
křížová palba crossfire...
střelba do vlastních řad friendly fire ...
úsťová brzda muzzle brake Tlumí zpětný ráz zbraně za pomocí změny směru proudění prachových plynů vytékajících z hlavně....
skryté nošení concealed carry ...
viditelné, otevřené nošení open carry ...
může vydat (povolení, ZP) may issue (licence) ...
nárokové vydání (povolení, ZP) shall issue (licence) ...
lišta Picatinny Picatinny rail ...
tlumič plamene flash suppressor, flash hider Zařízení umožňuje částečnou expanzi prachových plynů, čímž dojde ke snížení jejich teploty i zmenšení záblesku při výstřelu....
kompenzátor zdvihu compensator, comp Eliminuje zdvih ústí hlavně při střelbě za pomocí změny směru proudění prachových plynů vytékajících z hlavně....
úsťové zařízení muzzle device ...
kombinované úsťové zařízení combination muzzle device Úsťové zařízení, které kombinuje jednotlivé vlastnosti úsťové brzdyúsťová brzdaDefinice: Tlumí zpětný ráz zbraně za pomocí změny směru proudění prachových plynů vytékajících z hlavně....
, kompenzátoru zdvihukompenzátor zdvihu Definice: Eliminuje zdvih ústí hlavně při střelbě za pomocí změny směru proudění prachových plynů vytékajících z hlavně....
nebo [[tlumiče......
střela s ocelovým jádrem steel core bullet...
střela s olověným jádrem lead core bullet...
střela s plochou špičkou flat nose bullet...
střela s expanzní dutinou expanding bullet, hollow-point bullet...
střelnice shooting range...
střelecké brýle shooting glasses...
trénink na sucho dry fire practise, dry firing...
terč target...
terčová zálepka target patch...
tloušťka stěny hlavně barrel wall thickness...
trojnožka tripod...
úderníková pojistka firing pin safety...
úderníková pružina firing pin spring...
úhel dopadu angle of impact...
úhel náměru elevation angle...
ústí hlavně muzzle...
uzamčení locking mechanism...
střela s tombakovým pláštěm Tombac-coated bullet ...
uzamykací ozublocking lug ...
váha na střelný prach powder scale ...
váha (fyz.veličina) weight...
ventil valve...
vložná nábojová komora chamber adapter ...
vodotěsný waterproof ...
vložná hlaveň barrel adapter, conversion adapter, caliber conversion sleeve, sub-calibre unit ...
služební pistole service pistol ...
vojenský military...
roztrhnout se, prasknout burst, crack, split ...
roztržení hlavně barrel burst ...
vsazovač zápalek recapper, recapping device...
vydutí hlavně bulge, pressure ring ...
výkonný náboj high performance cartridge ...
výměnná hlaveň interchangeable barrel ...
vyrážeč zápalek decapper, decapping device, decapping punch...
vysoká zvěř big game ...
drobná zvěř small game ...
výstřel shot, discharge...
výšková odchylka vertical deviation ...
výškový rozptyl vertical dispersion ...
vzduchovka air rifle ...
úsťový plamen muzzle flash ...
zadovka breech-loader ...
zahrdlená hlaveň choked barrel ...
upínací šroub retainer screw ...
rozptylový obrazec dispersion pattern ...
vnější tělo zásobníku, plášť zásobníku magazine tube ...
vedení vratné pružiny recoil spring guide rod ...
přepínač režimu střelby fire selector ...
oboustranný ambidextrous ...
taktické přebití tactical reload ...
vynucené přebití emergency reload ...
rozborka field-strip, disassembly ...
sborka reassembly...
kartáček na čištění hlavně bore brush, chamber brush ...
držák, vytěráková tyč cleaning rod ...
kartáč lacetka cleaning swab Bavlněný kartáček, který slouží pro čištění hlavně zbraně, zpravidla pro její lehké naolejování po odstranění všech nečistot....
matrice die...
držák nábojnice shell holder ...
zaškrcovací matrice crimp die ...
matrice pro roztažení krčku nábojnice case expanding die ...
zajišťovací matice lock ring ...
dávkovač prachu powder measure ...
násypka, zásobník (přebíjení) hopper (reloading)...
antistatický antistatic...
jiskrově bezpečný, protijiskrový spark proof ...
podvěsný granátomet underslung grenade launcher...
puška s krátkou hlavní short-barreled rifle (SBR)...
brokovnice s krátkou hlavní short-barreled shotgun (SBS)...
osobní obranná zbraň personal defense weapon (PDW)...
bobří ocas beavertail...
zbraňový systém weapon system ...
z bezprostřední blízkosti point-blank range ...
páka vypouštění kohoutu/úderníku decocker, decocking lever ...
umístění zásahu shot placement ...
střelivo s nízkým výkonem low-powered ammunition ...
střelivo s vysokým výkonem high-powered ammunition ...
neletální, nesmrtící non-lethal ...
gumový projektil rubber bullet ...
obranná střelba defensive shooting ...
instruktor střelby shooting instructor, gun instructor ...
rána (zranění) wound...
zranění injury...
ranivá balistika wound ballistics ...
průstřel perforating wound ...
povýstřelové zplodiny gunshot residue, firearm discharge residue ...
konvenční zbraně conventional weapons, conventional arms ...
zbraně hromadného ničení weapons of mass destruction ...
na principu odběru prachových plynů gas-operated ...
zkušební vystřel proof firing ...
zkušební značka proof mark ...
zkušebna zbraní proof house ...
značení střeliva ammunition marking ...
zpětný ráz recoil...
zásah impact, hit, score ...
výstražník striker status indicator, loaded chamber indicator...
natahovací drážky závěru (zdrsnění) slide serrations ...
nosič závorníku breech block carrier...
závora breech lock ...
víko pouzdra závěru receiver cover ...
chod spouště trigger travel, trigger pull ...
výhradně dvoučinná spoušť double action only, DAOTato spoušť funguje stejně jako dvojčinná spoušťdvojčinná spoušťDefinice: Při stisknutí spouště dochází k napnutí bicího mechanizmu (kohoutu nebo úderníku) a poté k jeho uvolnění. Chod spouště je delší a tvrdší. Dvojčinná spoušť umožňuje také střelbu v jednočinném režimu (SA). Bývá označována jako SA/DA....
, při stisknutí spouště dojde k napnutí bicího mechanizmu (kohoutu nebo úderníku) a poté k jeho......
úprava spouště trigger job Ladění spouštěspoušťDefinice: Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který chrání spoušť před nechtěným stiskem....
odborníkem za účelem zkrácení jejího chodu, snížení jejího odporu nebo dosažení plynulosti jejího chodu a pod....
dlouhá palná zbraň long gunDle zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů palná zbraň, která není krátkou palnou zbraní. (Délka hlavně přesahuje 300 mm nebo celková......
zdvih hlavně muzzle climb, muzzle flip ...
stisknout spoušť pull the trigger ...
kryt, krytí cover...
krýt se take cover ...
noční vidění night vision ...
noční mířidla night sights ...
boj v uzavřených prostorách CQB, CQC (close quarters battle/combat) ...
balistická vesta, neprůstřelná vesta ballistic vest, bulletproof vest, body armor ...
vesta proti bodnutí stab armor ...
balistická ochrana s ochranou proti bodnutí stab-ballistic armor, multi-threat body armor ...
nosič (vesta) carrier...
pouzdro (na zbraň) holster...
měkká balistická ochrana soft body armor ...
tvrdá balistická ochrana hard body armor ...
závěsná šňůra pistol lanyard ...
podpažní pouzdro shoulder holster ...
stehenní pouzdro leg holster ...
vnitřní pouzdro inside pants holster ...
pouzdro pro křížové tasení crossdraw holster ...
zádové pouzdro back holster ...
kotníkové pouzdro ankle holster ...
sumka, pouzdro na zásobník magazine pouch ...
odhazovák dump pouch, magazine drop pouch ...
opaskový nosič nábojů belt ammo carrier, cartridge belt, bandoleer ...
rychlonabíječ pro revolver speedloader...
nabíječka zásobníku magazine loader ...
nabíjecí pásek stripper clip, stripper clip guide ...
etuje pro skryté nošení, ledvinka concealed carry bag, concealed carry fanny pack, gun waist pack ...
nosič nábojů na pažbu, návlek na pažbu buttstock cartridge holder ...
pudová, instinktivní střelba point shooting, instinctive shooting ...
kombinovaná zbraň combination gunLovecká dlouhá zbraň se dvěma a více hlavněmi, hlavně mají různý vývrt....
flobertka flobert gunKrátká nebo dlouhá jednohlavňová nebo dvouhlavňová zbraň určená pro náboje typu Flobert....
hamerleska hammerless shotgunDvojkaDvojkaDefinice: Dvojhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe ...
se sklopnými hlavněmi a se skrytými kladívky....
lankasterka side-by-side hammer gunDvojkaDvojkaDefinice: Dvojhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe ...
s vnějšími kohouty....
pevná mířidla fixed sights ...
stavitelná mířidla adjustable sights ...
nechtěný, náhodný výstřel accidental discharge ...
povrchová úprava finish...
přesný zásah accurate hit ...
úchop, držení (zbraně) grip...
střelecký postoj shooting stance ...
přestřelka gunfight, shootout ...
hned a na vše střílející trigger-happy ...
ozbrojený střet armed encounter ...
tasit (zbraň) draw...
vytáhnout na někoho zbraň pull a gun on someone ...
výcvik training, drill ...
nepřátelský cíl enemy target, hostile target ...
sebeobrana self-defense ...
povolení permit...
obrana defense, defence ...
útok attack...
přehled o situaci, přehled o okolí situational awareness ...
svalová paměť muscle memory ...
útočník attacker...
obránce defender ...
obouruční úchop zbraně two handed gun grip ...
jednoruční úchop zbraně one handed gun grip ...
první pomoc first aid ...
mířit aim...
nástavec na kohoutu, prodloužení kohoutu hammer extension ...
dominantní, silná ruka dominant hand, off-hand, strong hand ...
slabá ruka non-dominant hand, weak hand ...
střelba z pušky ve stoje offhand shooting ...
nácvik střelby po zranění injured shooting drill ...
závada malfunction...
odstranění závady (při střelbě) malfunction clearing ...
střelba za pohybu shooting on the move ...
aktivní střelec (střílející šílenec) active shooter ...
vstup, proniknutí do místnosti (čištění budov) room entry ...
bojovník, účastník boje combatant ...
civilista, nebojující osoba non-combatant ...
útvar, jednotka (policejní, vojenská) unit...
součástka, díl unit...
jednotka veličiny unit...
palebná síla firepower ...
ráže, kalibr (pouze u brokovnice)...
střelba na více cílů multiple target engagement ...
sportovní střelba, střelecký sport shooting sport ...
střelba závodně competition shooting, competitive shooting ...
přenášení na cíl target transition(s) ...
zaseknout se, zadřít se jam...
opožděný výstřel hang fire, delayed discharge ...
uvíznutí střely v hlavni squib load, squib round, squib, squib fire, incomplete discharge ...
nepodání náboje do komory, vzpříčení náboje failure to feed (FTF) ...
předčasný výstřel během nabíjení náboje do komory slamfire...
vzpříčení nábojnice ve výhozním okénku stovepipe, smokestack, failure to eject (FTE) ...
nabití dvou nábojů do komory double feed ...
zbrojíř armourer...
praktická, dynamická, akční střelba practical shooting, dynamic shooting, action shooting ...
westernová střelba cowboy action shooting, western shooting ...
přepravní pouzdro transport case ...
přepravní pouzdro transport case ...
lovecký pás hunting ammunition belt ...
lov, myslivost, lovecký hunting...
výstrojní součástky, příslušenství accessories...
modulární nosný systém modular carrying system ...
opaskové pouzdro belt holster ...
integrovaný integrated ...
pás pro skryté nošení belly band ...
výstřel (výstupní otvor) exit wound ...
vstřel entrance wound ...
vysokorychlostní projektil, střela high-velocity projectile ...
nízkorychlostní projektil, střela low-velocity projectile ...
povrchové poranění superficial injury ...
střelný (ranný) kanál wound track ...
ranivý účinek wounding effect ...
stabilita střely projectile stability ...
postřel flesh wound ...
zástřel penetrating wound ...
průstřel perforating wound ...
znehybňující účinek incapacitating effect ...
střepina fragment...
tkáň tissue...
rychlost velocity...
dutina cavity ...
koncová balistika terminal ballistics ...
balistické trauma, střelné poranění ballistic trauma ...
trvalá dutina permanent cavity...
dočasná dutina temporary cavity ...
forenzní balistika, kriminalistická balistika forensic ballistics ...
balistické stopy ballistic fingerprints ...
opotřebení užíváním wear and tear ...
drážky, rýhy na střele zp. vývrtem hlavně striations...
tetováž tattooing...
vitální zóna vital zone ...
střelba na střed těla, trup shooting center of mass ...
nutace nutation ...
precese precession...
airsoftové kuličky airsoft pellets ...
zlamovací (zbraň) break-open, break action (gun) ...
srovnání mířidel (při míření) sight alignment ...
obrazec mířidel sight picture ...
odzbrojit disarm ...
ozbrojit arm ...
střelba ve stresu nebo po zátěži (trénink) stressfire, shooting under stress (drill) ...
následné, další po sobě jdoucí výstřely follow-up shots ...
pudová, instinktivní střelba bez využití mířidel instinctive shooting, point shooting, threat focused shooting ...
střelba za užití mířidel sight shooting ...
bedna na náboje ammunition box, ammo can ...