LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
VýrazPřekladDefinice
úderník strikerSoučást závěruzávěrDefinice: Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komoru. Nese další součásti zbraně a obstarává též zasunutí nového náboje do komory (či jeho vyhození z komory) a natažení bicího mechanismu. Závěrů je několik druhů, stejně jako typů......
přenášející energii bicí pružiny na zápalníkzápalníkDefinice: Součást závěru, jež po stisknutí spouště (potažmo po úderu kohoutu či úderníku) svým úderem iniciuje zápalnou slož v zápalce náboje. ...
, obvykle zastupuje práci kohoutukohoutDefinice: Kohout, někdy též jako kohoutek, je kladívko v zadní části zbraně s kývavým pohybem, které po stisknutí spouště dopadá na zápalník. Může být opatřen palečníkem (výstupkem) pro ruční ovládání. ...
u některých zbraní....
útočná puška assault rifleÚtočná puška je vojenská palná zbraňpalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
střílející dávkou s možností přepnutí na střelbu jednotlivými ranami. Používá puškové nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
,......
uzávěra vzduchového válce pressed air cylinder nut...
úhel doletu angle of descend...
úhel výstřelu angle of departure...
úhel zdvihu angle of jump...
úroveň ústí base line, lever base of trajectory, horizontal plane...
úsťová brzda muzzle brake Tlumí zpětný ráz zbraně za pomocí změny směru proudění prachových plynů vytékajících z hlavně....
úsťové zařízení muzzle device ...
úderníková pojistka firing pin safety...
úderníková pružina firing pin spring...
úhel dopadu angle of impact...
úhel náměru elevation angle...
ústí hlavně muzzle...
uzamčení locking mechanism...
uzamykací ozublocking lug ...
úsťový plamen muzzle flash ...
upínací šroub retainer screw ...
umístění zásahu shot placement ...
úprava spouště trigger job Ladění spouštěspoušťDefinice: Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který chrání spoušť před nechtěným stiskem....
odborníkem za účelem zkrácení jejího chodu, snížení jejího odporu nebo dosažení plynulosti jejího chodu a pod....
úchop, držení (zbraně) grip...
útok attack...
útočník attacker...
útvar, jednotka (policejní, vojenská) unit...
uvíznutí střely v hlavni squib load, squib round, squib, squib fire, incomplete discharge ...