LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
Výraz PřekladDefinice
váha (fyz.veličina) weight...
váha na střelný prach powder scale ...
válcová nábojnice straight case, straightsided case...
válec revolveru cylinder...
vedení vratné pružiny recoil spring guide rod ...
ventil valve...
ventilovaná horní lišta ventilated rib...
vesta proti bodnutí stab armor ...
viditelné, otevřené nošení open carry ...
víko pouzdra závěru receiver cover ...
vitální zóna vital zone ...
vložná hlaveň barrel adapter, conversion adapter, caliber conversion sleeve, sub-calibre unit ...
vložná nábojová komora chamber adapter ...
vnější balistika external ballistics, exterior ballistics...
vnější tělo zásobníku, plášť zásobníku magazine tube ...
vnější tubus external tube...
vnitřní pouzdro inside pants holster ...
vnitřní tubus internal tube...
vodítko bicí pružiny mainspring guide...
vodítko vratné pružiny barrel bracket...
vodotěsný waterproof ...
vojenský military...
vratná pružina recoil spring, return spring ...
vrchol dráhy střely apex of trajectory...
vsazovač zápalek recapper, recapping device...
vstřel entrance wound ...
vstup, proniknutí do místnosti (čištění budov) room entry ...
výcvik training, drill ...
vydutí hlavně bulge, pressure ring ...
vyhazovač ejector...
výhozní okénko ejection port, ejection window ...
výhradně dvoučinná spoušť double action only, DAOTato spoušť funguje stejně jako dvojčinná spoušťdvojčinná spoušťDefinice: Při stisknutí spouště dochází k napnutí bicího mechanizmu (kohoutu nebo úderníku) a poté k jeho uvolnění. Chod spouště je delší a tvrdší. Dvojčinná spoušť umožňuje také střelbu v jednočinném režimu (SA). Bývá označována jako SA/DA....
, při stisknutí spouště dojde k napnutí bicího mechanizmu (kohoutu nebo úderníku) a poté k jeho......
výjimkaVýjimka ze zákona o zbraních je nástroj opravňující držitele zbrojního průkazu k nabytí, vlastnictví a držení zbraně kategorie A (zakázané), na......
výkonný náboj high performance cartridge ...
výměnná hlaveň interchangeable barrel ...
výmetná náplň propellant ...
vynucené přebití emergency reload ...
vyosená pažba offset stock...
vypuštění kohoutu decocking, uncocking...
vyrážeč zápalek decapper, decapping device, decapping punch...
výška dráhy střely trajectory height...
výšková odchylka vertical deviation ...
výškový rozptyl vertical dispersion ...
vysoká zvěř big game ...
vysokorychlostní projektil, střela high-velocity projectile ...
výstražník striker status indicator, loaded chamber indicator...
výstřel shot, discharge...
výstřel (výstupní otvor) exit wound ...
výstřelná line of fire, line of departure...

Základní pojmy

Součást závěruzávěrDefinice: Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komoru. Nese další součásti zbraně a obstarává též zasunutí nového náboje do komory (či jeho vyhození z komory) a natažení bicího mechanismu. Závěrů je několik druhů, stejně jako typů......
, jež po stisknutí spouštěspoušťDefinice: Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který chrání spoušť před nechtěným stiskem....
(potažmo po úderu kohoutukohoutDefinice: Kohout, někdy též jako kohoutek, je kladívko v zadní části zbraně s kývavým pohybem, které po stisknutí spouště dopadá na zápalník. Může být opatřen palečníkem (výstupkem) pro ruční ovládání. ...
či úderníkuúderníkDefinice: Součást závěru přenášející energii bicí pružiny na zápalník, obvykle zastupuje práci kohoutu u některých zbraní....
) svým úderem iniciuje zápalnou složzápalková slož v zápalcezápalka nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
.