LEX logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
Výraz PřekladDefinice
váha (fyz.veličina) weight...
váha na střelný prach powder scale ...
válcová nábojnice straight case, straightsided case...
válec revolveru cylinder...
vedení vratné pružiny recoil spring guide rod ...
ventil valve...
ventilovaná horní lišta ventilated rib...
vesta proti bodnutí stab armor ...
viditelné, otevřené nošení open carry ...
víko pouzdra závěru receiver cover ...
vitální zóna vital zone ...
vložná hlaveň barrel adapter, conversion adapter, caliber conversion sleeve, sub-calibre unit ...
vložná nábojová komora chamber adapter ...
vnější balistika external ballistics, exterior ballistics...
vnější tělo zásobníku, plášť zásobníku magazine tube ...
vnější tubus external tube...
vnitřní pouzdro inside pants holster ...
vnitřní tubus internal tube...
vodítko bicí pružiny mainspring guide...
vodítko vratné pružiny barrel bracket...
vodotěsný waterproof ...
vojenský military...
vratná pružina recoil spring, return spring ...
vrchol dráhy střely apex of trajectory...
vsazovač zápalek recapper, recapping device...
vstřel entrance wound ...
vstup, proniknutí do místnosti (čištění budov) room entry ...
výcvik training, drill ...
vydutí hlavně bulge, pressure ring ...
vyhazovač ejector...
výhozní okénko ejection port, ejection window ...
výhradně dvoučinná spoušť double action only, DAOTato spoušť funguje stejně jako dvojčinná spoušťdvojčinná spoušťDefinice: Při stisknutí spouště dochází k napnutí bicího mechanizmu (kohoutu nebo úderníku) a poté k jeho uvolnění. Chod spouště je delší a tvrdší. Dvojčinná spoušť umožňuje také střelbu v jednočinném režimu (SA). Bývá označována jako SA/DA....
, při stisknutí spouště dojde k napnutí bicího mechanizmu (kohoutu nebo úderníku) a poté k jeho......
výjimkaVýjimka ze zákona o zbraních je nástroj opravňující držitele zbrojního průkazu k nabytí, vlastnictví a držení zbraně kategorie A (zakázané), na......
výkonný náboj high performance cartridge ...
výměnná hlaveň interchangeable barrel ...
výmetná náplň propellant ...
vynucené přebití emergency reload ...
vyosená pažba offset stock...
vypuštění kohoutu decocking, uncocking...
vyrážeč zápalek decapper, decapping device, decapping punch...
výška dráhy střely trajectory height...
výšková odchylka vertical deviation ...
výškový rozptyl vertical dispersion ...
vysoká zvěř big game ...
vysokorychlostní projektil, střela high-velocity projectile ...
výstražník striker status indicator, loaded chamber indicator...
výstřel shot, discharge...
výstřel (výstupní otvor) exit wound ...
výstřelná line of fire, line of departure...
výstřelná rovina plane of fire, departure plane...
výstrojní součástky, příslušenství accessories...
vytáhnout na někoho zbraň pull a gun on someone ...
vytahovač extractor...
vývrt boreVnitřní dutina hlavněhlaveňDefinice: Část palné zbraně, v níž dochází k přeměně tlakové energie plynů (vzniklých hořením výmetné náplně) v kinetickou energii střely a slouží k jejímu navedení do požadovaného směru střelby. Drážky v hlavni ji mohou dále udělit rotaci ke zvýšení přesnosti (nejedná-li se o hlaveň s hladkým vývrtem, jako......
, která je podle typu vývrtu buď zcela hladká (hladký vývrt, respektive hlaveň je bez vývrtu) a nebo tvořena......
vzduchová pistole air pistol...
vzduchovka air rifle ...
vzduchový válec pressed air cylinder...
vzestupný oblouk ascending branch of trajectory...
vzpříčení nábojnice ve výhozním okénku stovepipe, smokestack, failure to eject (FTE) ...