LEX logo

odpověď jsme obdrželi e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 13.10.2013

Ing. Igor Hrazdil

Strana svobodných občanů

kandidát do PSP ČR v Karlovarském kraji

Vážení přátelé,

Děkuji za zájem a zaslání Vašeho dotazníku ohledně držení a používání zbraní. Ve Straně svobodných občanů se poměrně často diskutovaly tyto otázky. Zatím nebylo přijato žádné stanovisko. Oficiální odpověď strany najdete na http://www.svobodni.cz/9-program/50-otazky-a-odpovedi/#B.

Pokud se týká konkrétně mé osoby, musím předeslat, že sám jsem držitelem zbrojního průkazu a zároveň i zbraně pro účely obrany. Také sleduji na FB Vaše články.

Odpovědi na otázky ohledně práva zákona dbalých občanů vlastnit střelnou zbraň:

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou?

Kdyby na tuto otázku existovala universální odpověď, určitě by byla prosazována. Otázka je příliš široká. Určité řešení vidím jednak na straně vymáhání dodržování zákonů – ať již prostřednictvím policie či soudů, jednak na straně zvýšení svobody jednotlivých občanů ve smyslu práva na obranu bez zbytečných omezení. Oběť musí mít větší práva než útočník.

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Jednoznačně ano.

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Ne, domnívám se, že stávající zákonné normy jsou dostatečné.

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

Prosazuji výše uvedený názor, že oběť musí mít větší práva než útočník. Tudíž je nutné požadovat v této oblasti legislativní změny.

5) Jste pro zavedení obdoby americké „castle doctrine“, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

Jednoznačně ano. I přes to, že jsou medializovány případy omylů a nešťastných náhod. Vzpomínám si, jak nedávno bylo v televizi, že v USA otec zastřelil na zahradě syna. Jenže ten blbec se v noci vykradl z domu a maskován chtěl otce vystrašit. Co k tomu dodat? Takovéto případy jsou ale naprosto marginální. Naopak toto právo ochránilo obrovský počet obětí nejen v těch případech, kdy k přepadení došlo, ale i tím, že potenciální útočník čin neprovedl, když zjistil, že oběť má prostředky na svoji ochranu.

Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:

1) Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

Nerozumím zřejmě zcela otázce. Obecně je pravdou, že vlády se snaží občany odzbrojit, čímž zasahují do jejich základních práv. S takovým postupem zásadně nesouhlasím. Současná legislativa, jak uvádíte, umožňuje při splnění daných podmínek nárokovat právo k držení zbraně. Jsem proti jakémukoliv omezování tohoto práva.

2) Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

V žádném případě s tímto nesouhlasím (viz předchozí bod).

3) Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

Ano. Bohužel u nás díky předchozímu režimu byly policejní složky zneužívány k represím proti občanům. V 90. letech stoupl kredit policie (i armády), avšak díky některým nešťastným zákrokům, které byly medializovány a mnohdy zkresleně interpretovány, se opět vnímání policie lidmi zhoršilo. V zásadě by měla být brutálně zjednodušena legislativa včetně revize trestního zákona, aby činy, které nejsou společensky nebezpečné, nebyly trestným činem, aby činy (včetně přestupků), které neohrožují zdraví, majetek a svobodu občanů, nebyly kriminalizovány. Tím by se na jedné straně uvolnily kapacity policie k řešení skutečné trestné činnosti, jednak by byla opět policie vnímána pozitivně jako složka, která má opravdu občany chránit. S tím druhým úkolem „pomáhat“ bych byl opatrnější. Osobně se nedomnívám, že je to úkolem této složky.

4) Jste pro zvýšení pravomocí polici, pokud ano, v jakých oblastech a proč?

Skutečně neznám veškeré pravomoci policie, takže se necítím být oprávněn posuzovat jejich zvýšení či snížení. Tuto otázku je třeba řešit velmi obezřetně tak, aby nedošlo k prolomení narušování základních práv a svobod občanů. Tady pozor na definici základních práv a svobod – dnes se neustále rojí další a další „práva“, která jsou mnohdy zcela absurdní. Na druhou stranu je nutno zajistit, aby policie měla možnost proti pachatelům účinně zakročit. Hranice mezi tímto je velmi tenká a mnohdy sporná. I díky naprosto zbytečně zbytněné legislativě.


odpověď jsme obdrželi e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 13.10.2013

Káles Josef

Strana svobodných občanů

předseda krajského sdružení v Pardubickém kraji

kandidát do PSP ČR v Pardubickém kraji

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou?

Jsem přesvědčen, že nejlépe lze zvýšit bezpečnost občanů tím, že bude vlastnit co nejvíce občanů zbraň pro ochranu sebe, své rodiny a majetku. Každý kriminálník by si moc dobře rozmyslel, jestli například krást v domě, kde má majitel zbraň.

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Samozřejmě.

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Nejsem. Naopak jsem pro liberalizaci trhu se zbraněmi. Domnívám se, že by si každý občan měl možnost pořídit palné zbraně pro svou ochranu i bez zbrojního průkazu.

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

Jsem odpůrcem současné praxe, kdy jsou trestáni lidé, kteří bráni sebe nebo svůj majetek. O těchto případech rozhodují soudy, proto bude třeba změnit pohled na to, co vše znamená sebeobrana.

5) Jste pro zavedení obdoby americké „castle doctrine“, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

Ano. Je to i způsob, jak zabránit trestání lidí, kteří se brání – viz předchozí otázka.

Zbrojní zákon všeobecně:

V České republice podléhá držení a nošení zbraní ve stručnosti těmto podmínkám:

- minimální věk pro vlastnictví zbraně je 18 let, pro nošení na veřejnosti 21 let

- bezúhonnost, definovaná jako uplynutí určité doby od spáchání posledního úmyslného trestného činu (délka zkušební doby je odstupňována podle závažnosti činu)

- žádné prokazatelné problémy s alkoholem či drogami

- žádné vícenásobné (nikoli ojedinělé) přestupky proti občanskému soužití

- žádné zdravotní potíže, které omezují nebo znemožňují bezpečné zacházení se zbraní

- psychologické vyšetření není povinné, záleží na úvaze praktického lékaře, zda si jej vyžádá

- prokázání teoretických znalostí (právní předpisy upravující držení a použití zbraně, konstrukce zbraní, první pomoc)

- prokázání praktických dovedností (bezpečná manipulace se zbraní, rozebrání do stavu pro čištění, střelba na pevný cíl)

Po splnění těchto podmínek je vydání zbrojního průkazu nárokové (policie vydání nemůže odmítnout).

Nárokové je i vydání povolení k nošení zbraně pro sebeobranu.

Česká republika v praxi nerozlišuje mezi různými typy palných zbraní (pistole vs. lovecké zbraně apod.) a pro jejich držení platí v podstatě jednotná pravidla.

Všechny zbraně držené na zbrojní průkaz jsou registrovány u policie.

Chtěl byste na tomto stavu něco měnit? Pokud ano, popište co.

Ano. Každý občan nad 18 let by měl mít možnost opatřit si palnou zbraň pro svou ochranu. Dle mého názoru není nutné splňovat kritéria, jako je bezúhonnost (i trestaní lidé, kteří si odpykali trest, mají mít možnost se bránit) nebo teoretické a praktické znalosti. Zároveň očekávám zodpovědnost lidí při nákupu a zacházení se zbraněmi.

Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:

1) Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

Nejlepší obranu má stát, kde lidé vlastní zbraně. Mobilizace pak může být velmi rychlá a efektivní. Líbí se mi v tomto ohledu švýcarská politika. Byl bych pro zavedení dobrovolných kurzů, kde by se občané měli možnost naučit lépe zacházet se zbraněmi a získali i základní znalosti o strategiích při obraně státu.

2) Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

Zákony schvalují poslanci a je jen na nich od koho si nechají radit. Protože se v této oblasti pohybuji delší dobu, sám bych spíše postupoval podle svých zkušeností.

3) Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

Systém „podporujte svého šerifa“ neznám. Uvítal bych, kdyby se v České republice zahájila diskuse na téma volených šerifů místo městských policií.

4) Jste pro zvýšení pravomocí polici, pokud ano, v jakých oblastech a proč?

Domnívám se, že policie má nyní dostatečné pravomoci a není třeba je posilovat.


odpověď jsme obdrželi e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 13.10.2013

David Forbelský

Strana svobodných občanů

Předseda krajského sdružení v Libereckém kraji

Dobrý den, zde jsou mé odlovědi na Vaše dotazy:

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou?

Rád bych prosadil přesun policistů do hlídkové služby, líbilo by se mi i obnovení více "obvodních oddělení" kde policisté znají svůj "rajon" a pravidelně v něm hlídkují, namísto vyplňování statistik a podobných zbytečných aktivit policistů.

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Jednoznačně, veškerá rizika na sebe bere útočník, oběť má právo se bránit i takzvaně nepřiměřeně...

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Nemyslím si, že jakékoliv zpřísňování norem by vedlo k něčemu pozitivnímu. Myslím, že současné podmínky jsou vcelku dobré a rozumné

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

Tím, že by bylo v právním řádu deklarován jasný princip, že útočník na sebe bere veškerá rizika vyplývající z jeho útoku

5) Jste pro zavedení obdoby americké „castle doctrine“, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

Myslím, že z mých předchozích odpovědí je zřejmé, že bych podobný princip uvítal


odpověď jsme obdrželi e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 13.10.2013

Karel Zvára

Strana svobodných občanů

místopředseda strany

Hezký den,

posílám Vám své odpovědi. Kandiduji za Svobodné jako lídr ve Středočeském kraji.

Otázky ohledně práva zákona dbalých občanů vlastnit střelnou zbraň:

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou?

Myslím si, že zajištění zvýšení bezpečnosti své a svého majetku, tedy obranu před násilníky, má každý ve svých rukou. Budu-li k tomu mít příležitost, budu pro posílení postavení osob při sebeobraně i obraně. Mám za to, že současná úprava (nutná obrana a krajní nouze) efektivně znemožňuje účinnou obranu fyzicky slabších proti útokům na majetek v malém rozsahu (téměř každá sebeobrana se zbraní může být snadno odmítnuta jako nepřiměřená).

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Ano, i když jsem přesvědčený, že současná úprava podmínek pro získání zbrojního průkazu je v evropském kontextu vcelku dobrá. K této otázce se hodí i odpověď na první otázku.

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Ne.

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

Odpověděl jsem v odpovědi na první otázku. Myslím si, že soudní praxi jak ve věci posuzování přiměřenosti obrany musí změnit úprava legislativy (viz. odpověď na první otázku). Pokud jde o vazební důvody, nejsou-li dány vazební důvody a přesto se uplatňuje, nejde o problematiku střelných zbraní, ale o problém justice obecně. Zneužívání institutu vazby by mělo být opravováno a postihováno v rámci justičního systému, tedy prostřednictvím stížností a kárných řízení.

5) Jste pro zavedení obdoby americké „castle doctrine“, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

Ano, jako součást úpravy dle první mé odpovědi. Pokud jde o narušení obydlí, jde zjevně o situaci, kdy útočník musí vědět, že svojí pouhou přítomností v cizím obydlí bez předchozího svolení obyvatele provádí útok.

Zbrojní zákon všeobecně:

Na podmínkách pro získání oprávnění nosit zbraň v příštím volebním období nechci měnit nic zásadního. Považuji současnou legislativu za vcelku dobrou (v rámci území Evropy).

Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:

1) Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

Myslím si, že základem bezpečnostní politiky státu musí být samotný vlastní zájem a účast jednotlivců na bezpečnosti území, na kterém žijí. Znění § 70 zákona o zbraních (možnost nařízení odebrání zbraní v případě ohrožení státu či válečného stavu) však de facto říká, že stát nedůvěřuje zákona dbalým držitelům palných zbraní. Stanovením takové možnosti jen podporuje nelegální držení zbraní. Pokud by se problematika zákona o zbraních otevřela, budu mimo jiné usilovat o zrušení pravomoci vlády dle § 70.

2) Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

Jistě prospěje, když se připomínkování zúčastní všichni, kteří k tomu mají co říci. Rozhodnutí o případné změně však musí zůstat na zákonodárné moci (na parlamentu).

3) Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

Zbytečně by neměl být popotahován vůbec nikdo.

4) Jste pro zvýšení pravomocí policie, pokud ano, v jakých oblastech a proč?

Ne.


odpověď jsme obdrželi e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 12.10.2013

Jan Hlaváček

kandidát Svobodných (č. 2 v Jihomoravském kraji)

člen LEX o.s. č. 735

odpovědi vyjadřují mé osobní názory.

Otázky ohledně práva zákona dbalých občanů vlastnit střelnou zbraň:

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou?

Zastávám názor, že potenciálního přestupce nejvíce odradí okamžitý negativní důsledek jeho činnosti, daleko spíše, než nepravděpodobná hrozba pozdního byť i vysokého trestu. V první řadě tedy důrazná obrana samotného občana (sousedů, pozorných kolemjdoucích), ve druhé řadě efektivní a rychlá práce policie a očtř.

V linii občanské obrany vidím jako příležitost posuzovat případy obrany více ve prospěch obránce. Zákony (NO, KN, občanské zadržení a další instituty) máme dobré, ale vyšetřovatelé a státní zástupci by měli citlivěji posuzovat zřejmou obranu bezúhonného občana.

U policie a očtř vidím možnosti v motivaci jednotlivců (odměny vázané na dosažení cílů v konkrétních oblastech, například za pokles kriminality, zkrácení času od nahlášení k objasnění, spokojenost "klientů" - v podnikové sféře jsou takto nastavená kritéria odměňování běžná), a dále v budování a rozšiřování informačního systému usnadňujícího sdílení informací a zjednodušujícího administrativu.

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Právo bránit se je podle mne přirozeným právem člověka a právo připravit se na obranu včetně volby zbraně je jeho nedílnou součástí. Útočník si volí čas, místo a způsob útoku, obránce může pouze stupňovat důraz své reakce. Proto musí mít co nejširší možnosti, omezené jen v odůvodněných případech (například chápu zákaz nošení automatických zbraní).

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Ne. Kriminalita klesá, kriminalita páchaná legálně drženými palnými zbraněmi je mizivá, excesy legálních držitelů jsou ojedinělé. Nevidím důvod pro zpřísňování, v žádném směru.

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

Práci státních zástupců a soudů (včetně podmínek pro vyšetřovací vazbu) upravuje trestní řád. Pokud OČTŘ nevyužívají své pravomoci citlivě a ve prospěch obětí trestných činů (často právě úspěšných obránců), musí být tyto pravomoci upraveny. Například v případě bezúhonného občana by měly být výrazně přísnější podmínky pro možnost uvalení vyšetřovací vazby než u recividisty. Jedná se však o tak odborné záležitosti, že konkrétní návrhy by měly vzejít z diskuse s právníky (advokáty i státními zástupci) věnujícími se trestnímu právu.

5) Jste pro zavedení obdoby americké „castle doctrine“, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

Záleží na úhlu pohledu. Oprávnění bránit se kdekoliv, třeba na ulici nebo v lese nesmí být oslabováno a relativizováno. Stay your ground (právo neustupovat a bránit se kdekoliv jsme legálně) máme v trestním zákoníku a potvrzují to i judikáty. Ale ke skutečnosti, že se jednalo o obydlí by měly velmi výrazně přihlížet OČTŘ při postupu vůči obránci (vyšetřovací vazba...) i znalci a soudy při posuzování míry strachu, stresu či rozrušení obránce.

Zbrojní zákon všeobecně:

V České republice podléhá držení a nošení zbraní ve stručnosti těmto podmínkám:

. minimální věk pro vlastnictví zbraně je 18 let, pro nošení na veřejnosti 21 let

. bezúhonnost, definovaná jako uplynutí určité doby od spáchání posledního úmyslného trestného činu (délka zkušební doby je odstupňována podle závažnosti činu)

. žádné prokazatelné problémy s alkoholem či drogami

. žádné vícenásobné (nikoli ojedinělé) přestupky proti občanskému soužití

. žádné zdravotní potíže, které omezují nebo znemožňují bezpečné zacházení se

zbraní

. psychologické vyšetření není povinné, záleží na úvaze praktického lékaře, zda si jej vyžádá

. prokázání teoretických znalostí (právní předpisy upravující držení a použití zbraně, konstrukce zbraní, první pomoc)

. prokázání praktických dovedností (bezpečná manipulace se zbraní, rozebrání do stavu pro čištění, střelba na pevný cíl)

Po splnění těchto podmínek je vydání zbrojního průkazu nárokové (policie vydání nemůže odmítnout).

Nárokové je i vydání povolení k nošení zbraně pro sebeobranu.

Česká republika v praxi nerozlišuje mezi různými typy palných zbraní (pistole vs. lovecké zbraně apod.) a pro jejich držení platí v podstatě jednotná pravidla.

Všechny zbraně držené na zbrojní průkaz jsou registrovány u policie.

Chtěl byste na tomto stavu něco měnit? Pokud ano, popište co.

Zrušit §70 zák. 119/2002 možnost státu odzbrojit občany - v historii podobné pravomoce státu nikdy k ničemu dobrému nevedly.

Nemyslím si, že je dobře odůvodněný zákaz noktovizorů, laserových zaměřovačů a faktický zákaz střel s řízenou deformací (ten je dokonce kontraproduktivní, tyto střely zvyšují účinnost obrany a snižují riziko ohrožení okolí).

Zbytečnou povinností a administrativní zátěží občana i PČR je podávání žádosti o povolení k držení, nošení etc., na něž je stejně právní nárok, a kdyby mezitím držitel ztratil některou z podmínek ZP, zbraň by mu po koupi stejně nebyla zaregistrována, a byla by mu odebrána. Stručně řečeno, zrušil bych nákupní povolení a zbraně kat. B by podléhaly stejnému režimu jako dnes kat. C. Ale je mi známo, že kvůli směrnici EU by to nebylo jednoduché.

Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:

1) Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

Domobrana by mohla být dobrým doplňkem profesionálů obsluhujících moderní zbraňové systémy. Při tvorbě zbraňové legislativy i třeba schvalování a provozu střelnic by na to měl zákonodárce i správní orgány brát ohled.

2) Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

Určitě ano. Otázka je, jak odlišit skutečné odborníky od různých mediálně zdatných samozvaných expertů:-)

3) Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

Ano, ale pouze proti skutečným pachatelům. Každý zákrok, který způsobí újmu, a zvláště újmu na zdraví či životě musí být řádně vyšetřen a v případě pochybení na straně Policie (či jiného státního orgánu) rychle a řádně odškodněn. Jen tak se dá budovat dobré jméno Policie (resp. důvěra ve stát a jeho orgány obecně) a získávat loajalita občanů.

4) Jste pro zvýšení pravomocí polici, pokud ano, v jakých oblastech a proč?

Myslím, že pravomoce má dostatečné. Pokud potřebují policisté něco konkrétního, ať vznesou požadavek a dobře jej odůvodní.

 

Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.

Jorge Augustín Nicolás Ruiz de Santayana

Monitoring médií

  • 18.04.2024 Střelec z FF UK se léčil u psychiatra
  • 16.04.2024 Léčil se u psychiatra. Přesto získal zbraň
  • 14.04.2024 Půlpalec na obranu?
  • 14.04.2024 Černé ovce - Střelba
  • 12.04.2024 Vrah se před střelbou skrýval desítky minut na fakultě. Doma se předtím stihl „posilnit“ tvrdým alkoholem
Přístupné pouze členům LEX
[službu poskytuje Anopress IT, a.s.]

Střelecký slovník

Je odklon dráhy střely od výstřelné roviny na stranu jejího otáčivého pohybu