LEX logo

odpověď jsme obdrželi e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 21.10.2013

Eduard Frisch

Kandidát ve volbách do Poslanecké Sněmovny PČR za hnutí Úsvit v Karlovarském kraji

Otázky pro kandidáty do voleb do PSP ČR 2013

Otázky ohledně práva zákona dbalých občanů vlastnit střelnou zbraň:

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou

„malou“ i násilnou kriminalitou?

Více policistů v ulicích, méně v kancelářích. Více policistů v rizikových lokalitách.

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Ano. Veškerá rizika musí nést útočník, nikoliv obránce.

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Ne, nejsem pro zpřísnění. Pouze by bylo žádoucí, aby žadatelé o zbrojní průkaz šli k lékaři před zkouškou, nikoliv až po zkoušce odborné způsobilosti.

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

Změnou zákona ve prospěch napadeného.

5) Jste pro zavedení obdoby americké „castle doctrine“, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

Ano, veškeré následky musí nést útočník.

Zbojní zákon všeobecně:

V České republice podléhá držení a nošení zbraní ve stručnosti těmto podmínkám:

• minimální věk pro vlastnictví zbraně je 18 let, pro nošení na veřejnosti 21 let

• bezúhonnost, definovaná jako uplynutí určité doby od spáchání posledního úmyslného trestného činu (délka zkušební doby je odstupňována podle závažnosti činu)

• žádné prokazatelné problémy s alkoholem či drogami

• žádné vícenásobné (nikoli ojedinělé) přestupky proti občanskému soužití

• žádné zdravotní potíže, které omezují nebo znemožňují bezpečné zacházení se

zbraní

• psychologické vyšetření není povinné, záleží na úvaze praktického lékaře, zda si jej vyžádá

• prokázání teoretických znalostí (právní předpisy upravující držení a použití zbraně, konstrukce zbraní, první pomoc)

• prokázání praktických dovedností (bezpečná manipulace se zbraní, rozebrání do stavu pro čištění, střelba na pevný cíl)

Po splnění těchto podmínek je vydání zbrojního průkazu nárokové (policie vydání nemůže odmítnout).

Nárokové je i vydání povolení k nošení zbraně pro sebeobranu.

Česká republika v praxi nerozlišuje mezi různými typy palných zbraní (pistole vs. lovecké zbraně apod.) a pro jejich držení platí v podstatě jednotná pravidla.

Všechny zbraně držené na zbrojní průkaz jsou registrovány u policie.

Chtěl byste na tomto stavu něco měnit? Pokud ano, popište co.

Současný zákon pokládám za vyhovující. Snad jen dvě drobnosti-k lékaři před zkouškou odborné způsobilosti, přesněji specifikovat nejen druh, ale i typ zbraní při praktické části zkoušky odborné způsobilosti.

Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:

1) Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem

k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

Bezpečnost státu by měly zajišťovat profesionální ozbrojené složky. Občan napadený útočníkem má právo se účinně bránit i za pomoci palné zbraně a zákon musí stát na jeho straně. Veškerá rizika musí nést útočník.

2) Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

Ano. Zapojení odborníků ze zájmových a profesních sdružení považuji za nezbytné.

3) Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

Ano, souhlasím.

4) Jste pro zvýšení pravomocí polici, pokud ano, v jakých oblastech a proč?

Ne, nejsem. Současné pravomoci považuji za dostatečné.

Tyto odpovědi jsou výhradně mým osobním názorem. Zbrojní průkaz vlastním od roku 1990, od roku 1996 jsem zkušebním komisařem v oboru zbraně a střelivo, od roku 1996 jsem držitelem koncesní listiny-výuka a výcvik ve střelbě se zbraní.

S pozdravem

Eduard Frisch

Kandidát ve volbách do Poslanecké Sněmovny PČR za hnutí Úsvit v Karlovarském kraji


odpověď jsme obdrželi e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7.10.2013

Hezký den,

v rámci hnutí jsme tuhle otázku nediskutovali. Ovšem jsme zastánci přímé demokracie a to nás vede k tomu, že v prvé řadě by si o možnosti držet legálně zbraň měli rozhodnout sami.

Ve Švýcarsku je to dokonce povinnost a nezdá se, že by to byl problém - naopak - pro Hitlerovy generály to byl jeden z argumentů, proč nejít do hor vykrádat švýcarské banky.

Jaroslav Novák Večerníček

lídr Úsvitu přímé demokracie v Pardubickém kraji

774 548 434

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.

Jorge Augustín Nicolás Ruiz de Santayana

Monitoring médií

  • 18.04.2024 Střelec z FF UK se léčil u psychiatra
  • 16.04.2024 Léčil se u psychiatra. Přesto získal zbraň
  • 14.04.2024 Půlpalec na obranu?
  • 14.04.2024 Černé ovce - Střelba
  • 12.04.2024 Vrah se před střelbou skrýval desítky minut na fakultě. Doma se předtím stihl „posilnit“ tvrdým alkoholem
Přístupné pouze členům LEX
[službu poskytuje Anopress IT, a.s.]