LEX logo
Zpět na slovník
pružina záchytu kohoutu
Překlad:
EN: sear spring
DE: Abzughebelfeder
FR: ressort de gâchette
RU: пружина шептала
ES: muelle del fiador
IT: molla per leva di scatto
P  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...