LEX logo
Zpět na slovník
kompenzátor zdvihu
Definice:

Eliminuje zdvih ústí hlavně při střelbě za pomocí změny směru proudění prachových plynů vytékajících z hlavně.

Překlad:
EN: compensator, comp
K  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...