LEX logo
Zpět na slovník
spojovací výstupek
Překlad:
EN: grip adapter, holsterstock lug
DE: Anschlusswarze
FR: tenon d'assemblage de la crosse-gaine
RU: выступ для присоединения кобуры приклада
ES: resalte para unir la pistolera-culata
IT:
S  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...