LEX logo
Zpět na slovník
úhel zdvihu
Překlad:
EN: angle of jump
DE: Abgangsfehlerwinkel
FR: angle de relèvement
RU: угол вылета
ES: ángulo de salida
IT: angolo di mira
U  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...